Văn bản theo cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 10/2022/QĐ-TTg 05/04/2022 Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
2 433/QĐ-TTg 23/03/2021 Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 1970/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4 41/CT-TTg 30/11/2020 Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
5 1316/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
6 29/CT-TTg 22/07/2020 Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
7 23/2021/QĐ-TTg 06/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
8 18/2021/QĐ-TTg 21/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
9 20/2021/QĐ-TTg 02/06/2021 Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
10 32/2020/QĐ-TTg 18/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
11 22/2020/QĐ-TTg 09/08/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Vovid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
12 15/2020/QĐ-TTg 23/04/2020 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
13 19/CT-TTg 23/04/2020 Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
14 250/QĐ-TTg 27/02/2018 Phê duyệt đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giáp định tư pháp
15 09/2020/QĐ-TTg 17/03/2020 Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
16 07/2020/QĐ-TTg 25/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
17 290/QĐ-TTg 19/02/2020 Về việc xuất cấp hoát chất Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế
18 274/QĐ-TTg 17/02/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
19 06/2020/QĐ-TTg 20/02/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
20 259/QĐ-TTg 13/02/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây