Văn bản theo cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1756/QĐ-TTg 30/12/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 10/2022/QĐ-TTg 05/04/2022 Quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha
3 433/QĐ-TTg 23/03/2021 Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4 1970/QĐ-TTg 22/11/2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5 41/CT-TTg 30/11/2020 Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
6 1316/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
7 29/CT-TTg 22/07/2020 Về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
8 23/2021/QĐ-TTg 06/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
9 18/2021/QĐ-TTg 21/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
10 20/2021/QĐ-TTg 02/06/2021 Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
11 32/2020/QĐ-TTg 18/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
12 22/2020/QĐ-TTg 09/08/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Vovid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
13 15/2020/QĐ-TTg 23/04/2020 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
14 19/CT-TTg 23/04/2020 Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
15 250/QĐ-TTg 27/02/2018 Phê duyệt đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giáp định tư pháp
16 09/2020/QĐ-TTg 17/03/2020 Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
17 07/2020/QĐ-TTg 25/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm
18 290/QĐ-TTg 19/02/2020 Về việc xuất cấp hoát chất Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế
19 274/QĐ-TTg 17/02/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
20 06/2020/QĐ-TTg 20/02/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây