Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
181 35/2017/NĐ-CP 02/04/2017 Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
182 33/2017/NĐ-CP 02/04/2017 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
183 36/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
184 37/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị địnhQuy định điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
185 59/2017/NĐ-CP 11/05/2017 Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.
186 73/2017/NĐ-CP 13/06/2017 Nghị định của Chính phủ về Thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
187 82/2017/NĐ- CP 16/07/2017 Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
188 84/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
189 135/2016/NĐ-CP 08/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
190 154/2016/NĐ-CP 15/11/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
191 155/2016/NĐ-CP 17/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
192 158/2016/NĐ-CP 28/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
193 164/2016/NĐ-CP 23/12/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
194 60/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
195 38/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
196 1659/CĐ-TTg 31/10/2017 Về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
197 36/2017/QĐ-UBND: 19/07/2017 Văn bản số 36/2017/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
198 84/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Văn bản số 84/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ
199 123/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây