Văn bản theo người ký: Lê Công Thành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 25/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượn khí tượng thủy văn nguy hiểm
2 24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn
3 22/2022/TT-BTNMT 20/12/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
4 4023/QĐ-BTNMT 30/12/2022 Đính chính Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
5 15/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn -bức xạ cực tím
6 14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
7 13/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp
8 05/2022/TT-BTNMT 30/06/2022 Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
9 17/VBHN-BTNMT 20/06/2022 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn
10 04/2022/TT-BTNMT 03/06/2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím
11 13/VBHN-BTNMT 18/04/2022 Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
12 01/2022/TT-BTNMT 07/01/2022 Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
13 14/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
14 13/2021/TT-BTNMT 26/08/2021 Ban hành Thông tư Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia.
15 08/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
16 1354/QĐ-BTNMT 12/07/2021 Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
17 18/2020/TT-BTNMT 30/12/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
18 20/2020/TT-BTNMT 30/12/2020 Về việc ban hành Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
19 08/2020/TT-BTNMT 11/09/2020 Quy định kỹthuật phương pháp quan trắchải văn
20 04/VBHN-BTNMT 09/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây