STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1341 83/2015/QH13 25/06/2015 Luật ngân sách nhà nước
1342 84/2015/QH13 25/06/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động
1343 29/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 V/v quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1344 81/2015/QH13 24/06/2015 Luật Kiểm toán nhà nước
1345 80/2015/QH13 22/06/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1346 77/2015/QH13 19/06/2015 Luật tổ chức chính quyền địa phương
1347 79/2015/QH13 19/06/2015 Luật thú y
1348 27/2015/QĐ-UBND 10/06/2015 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1349 23/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum
1350 22/2015/QĐ-UBND 05/05/2015 Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1351 20/2015/QĐ-UBND 24/04/2015 V/v sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 8 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1352 16/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC 04/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1353 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP 04/04/2015 Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
1354 15/2015/TTLT- BTNMT-BNV-BTC 04/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
1355 10/2015/QĐ-UBND 31/03/2015 V/v quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức đất mai táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1356 03/CT-TTg 30/03/2015 Về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
1357 08/2015/QĐ-UBND 27/03/2015 V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum
1358 01/VBHN-BTNMT 17/03/2015 Văn bản hợp nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
1359 02/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
1360 01/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 V/v ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây