Văn bản theo lĩnh vực: Lĩnh vực khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
401 53/VP-KT 10/01/2018 Về việc thông báo danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2018
402 84/UBND-NC 11/01/2018 V/v tiếp tục kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, VLN, CCHT và pháo.
403 64/UBND-HTKT 09/01/2018 V/v tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
404 63/UBND-HTKT 09/01/2018 V/v quản lý cáp thông tin, cáp truyền hình treo trên cột điện, cột điện thoại trên địa bàn tỉnh Kon Tum
405 162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
406 151/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
407 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
408 35/2013/QH13 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở
409 33/2013/QH13 19/06/2013 Luật phòng, chống thiên tai
410 32/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
411 31/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12
412 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu
413 41/2013/QH13 25/11/2013 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
414 38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm
415 53/2014/QH13 20/06/2014 Luật công chứng
416 51/2014/QH13 19/06/2014 Luật phá sản
417 49/2014/QH13 18/06/2014 Luật đầu tư công
418 48/2014/QH13 17/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11
419 52/2014/QH13 19/06/2014 Luật hôn nhân và gia đình
420 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật xây dựng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây