Văn bản theo lĩnh vực: Địa chất,Khoáng sản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
141 17/2013/QĐ-UBND 29/03/2013 Ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và quy đổi trọng lượng ra khối lượng làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
142 14/2013/QĐ-UBND 22/02/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
143 50/2017/TT-BTNMT 30/11/2017 Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất
144 60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
145 3202/QĐ-BTNMT 15/12/2017 Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Kon Tum
146 3202/QÐ-BTNMT 15/12/2017 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Kon Tum
147 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV 08/12/2015 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
148 03/CT-TTg 30/03/2015 Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản
149 60/2010/QH12 17/11/2010 Luật khoáng sản 2010
150 33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản
151 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
152 164/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây