LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
18/04/2022
13:30 Họp xem xét một số nội dung liên quan đến mỏ đất làm vật liệu san lấp tại thôn 5, xã Hòa Bình UBND tỉnh Võ Thanh Hải
14:30 Họp xem xét một số nội dung liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy UBND tỉnh Võ Thanh Hải
15:30 Họp xem xét tổ chức đấu giá đối với khối lượng khoáng sản thu hồi được sau nạo vét tại thủy điện Đăk Pô Cô UBND tỉnh Võ Thanh Hải
08:00 Họp xem xét nội dung đề xuất bàn giao 18 lô đất thuộc Khu Tây Bắc phường Duy Tân UBND tỉnh A Byot
09:00 Họp về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 04 thửa đất số 09, 10, 11, 13 thuộc lô đất DBT4 của (đợt 1) UBND tỉnh A Byot
10:00 Chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật Quy định thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công 2nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưađất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng UBND tỉnh A Byot
Thứ ba
19/04/2022
14:30 Về việc rà soát hồ sơ Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái UBND tỉnh A Byot
Thứ tư
20/04/2022
14:30 Họp thẩm định kế hoạch sử dụng sử dụng đất năm 2022 của thành phố Kon Tum Hội trường tầng 7 A Byot
14:30 Họp đề xuất hướng giải quyết theo Công văn số 1255/VP-NNTN ngày 12/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Phòng họp số 1 tầng 7 Trương Đạt
07:30 Hội thảo phát triển sản phẩm CCOP huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô Trương Đạt
Thứ năm
21/04/2022
14:00 Làm việc về thuê đất thực hiện dự án khoa học công nghệ của Công ty CP Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
15:00 Họp về xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất của Công ty Đức Bảo (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp công dân định kỳ Trụ sở Tiếp công dân Tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
22/04/2022
14:00 Làm việc về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của Sở TN&MT (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
15:30 Làm việc với các đơn vị về thực hiện dự án Thủy điện Đăk Bla 3 (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ bảy
23/04/2022
19:30 Dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh Quảng trường 24/4, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
Chủ nhật
24/04/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Hội Trường Ngọc Linh Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:00 Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (18/04/2022)

13:30:
Họp xem xét một số nội dung liên quan đến mỏ đất làm vật liệu san lấp tại thôn 5, xã Hòa Bình
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:30:
Họp xem xét một số nội dung liên quan đến gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
15:30:
Họp xem xét tổ chức đấu giá đối với khối lượng khoáng sản thu hồi được sau nạo vét tại thủy điện Đăk Pô Cô
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp xem xét nội dung đề xuất bàn giao 18 lô đất thuộc Khu Tây Bắc phường Duy Tân
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:00:
Họp về việc Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất 04 thửa đất số 09, 10, 11, 13 thuộc lô đất DBT4 của (đợt 1)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
10:00:
Chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật Quy định thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công 2nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưađất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (19/04/2022)

14:30:
Về việc rà soát hồ sơ Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (20/04/2022)

14:30:
Họp thẩm định kế hoạch sử dụng sử dụng đất năm 2022 của thành phố Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
Họp đề xuất hướng giải quyết theo Công văn số 1255/VP-NNTN ngày 12/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:30:
Hội thảo phát triển sản phẩm CCOP huyện Đăk Tô
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Đăk Tô
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (21/04/2022)

14:00:
Làm việc về thuê đất thực hiện dự án khoa học công nghệ của Công ty CP Rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
15:00:
Họp về xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất của Công ty Đức Bảo (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân định kỳ
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân Tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ sáu (22/04/2022)

14:00:
Làm việc về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của Sở TN&MT (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:30:
Làm việc với các đơn vị về thực hiện dự án Thủy điện Đăk Bla 3 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ bảy (23/04/2022)

19:30:
Dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Thành phần:
Địa điểm: Quảng trường 24/4, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (24/04/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây