LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
19/09/2022
13:00 Họp bàn các dự án có cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Đối thoại công dân Trụ sở Tiếp công dân Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp thẩm định Đề án đóng cửa mỏ kháng sản cát làm VLXD TT Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
07:30 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 01 Lê Hông Phong, phương Quang Trung Nguyễn Văn Lộc
07:30 Hội thảo dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp Hội trường Trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy A Byot
Thứ ba
20/09/2022
14:00 Làm việc về các nội dung liên quan đến thời hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế + Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa) Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp số 1 (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:00 Họp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng các thửa đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ChợTrung tâm xã Ngọc Bay Sở Tài chính A Byot
14:30 Thực địa trụ sở làm việc UBND huyện Kon Plong dự kiến bố trí cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện Kon Plông Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
21/09/2022
14:00 Tham dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh A Byot
14:00 Họp hướng dẫn thủ tục đất đaicấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện Đăk Mi 1 Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
15:00 Họp về trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
16:00 Họp xem xét giải quyết hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp của Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
08:00 Tiếp công dân định kỳ tháng 9 Trụ sở Tiếp công dân Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
22/09/2022
14:00 Làm việc với tập thể Đảng ủy Sở TN&MT (Đoàn Giám sát 569 Tỉnh ủy) Phạm Đức Thọ,Nguyễn Thị Gấm,Lê Văn Tấn,Huỳnh Thúc Viên,Lê Quang Trưởng,Trần Thị Đào Phòng họp số 1 tầng 2 nhà B Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
16:00 Kiểm tra thực địa khu vực dự kiến đấu giá khai thác khoáng sản và dự án khu công viên kết hợp du lịch văn hóa hồ Đăk Yên, xã Hòa Bình, TP Kon Tum (Dự kiến) Thành phố Kon Tum Võ Thanh Hải
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
23/09/2022
14:00 Họp về chi phí bồi thường, hỗ trợ tăng thêm Dự án thủy điện Đăk Đrinh (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
Chủ nhật
25/09/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (19/09/2022)

13:00:
Họp bàn các dự án có cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Đối thoại công dân
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm định Đề án đóng cửa mỏ kháng sản cát làm VLXD TT
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn
Thành phần:
Địa điểm: 01 Lê Hông Phong, phương Quang Trung
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:30:
Hội thảo dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường Trung tâm hành chính huyện Kon Rẫy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (20/09/2022)

14:00:
Làm việc về các nội dung liên quan đến thời hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế + Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa)
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng các thửa đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ChợTrung tâm xã Ngọc Bay
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
Thực địa trụ sở làm việc UBND huyện Kon Plong dự kiến bố trí cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plông
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (21/09/2022)

14:00:
Tham dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp hướng dẫn thủ tục đất đaicấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa công trình thủy điện Đăk Mi 1
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
15:00:
Họp về trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu giá quyền sử dụng đất (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
16:00:
Họp xem xét giải quyết hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp của Công ty cổ phần tinh bột sắn Phú Yên (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân định kỳ tháng 9
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (22/09/2022)

14:00:
Làm việc với tập thể Đảng ủy Sở TN&MT (Đoàn Giám sát 569 Tỉnh ủy)
Thành phần: Phạm Đức Thọ,Nguyễn Thị Gấm,Lê Văn Tấn,Huỳnh Thúc Viên,Lê Quang Trưởng,Trần Thị Đào
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 2 nhà B
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
16:00:
Kiểm tra thực địa khu vực dự kiến đấu giá khai thác khoáng sản và dự án khu công viên kết hợp du lịch văn hóa hồ Đăk Yên, xã Hòa Bình, TP Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Kon Tum
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (23/09/2022)

14:00:
Họp về chi phí bồi thường, hỗ trợ tăng thêm Dự án thủy điện Đăk Đrinh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Chủ nhật (25/09/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây