LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
18/07/2022
13:30 Họp xác định mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên củaTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
13:30 Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm Phòng Môi trường Hội trường (tầng 7) Trương Đạt
14:00 Đối thoại với công dân để xem xét giải quyết khiếu nại lần hai (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
08:00 Làm rõ các nội dung chuyển nhượng tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Nguyễn Thị Gấm Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
08:00 Họp giải quyết đối với nội dung đơn kiến nghị của công dân (đất cho thuê đối với Xí nghiệp Rạng Đông) (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
Thứ ba
19/07/2022
14:00 Họp thống nhất xác định thời gian chậm tiến độ sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất được nêu tại Kết luận thanh tra số 2874/Kl-CTUBND năm 2021của Chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
08:00 Họp về thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng An Việt và cho Công ty TNHH MTV Lê Hoàng Phát thuê đất (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
08:00 Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành TN&MT tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Kiểm tra thực tế một số dự án và làm việc về tình hình KTXH trên địa bàn huyện Sa Thầy (01 ngày) (Dự kiến) UBND huyện Sa Thầy Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
20/07/2022
08:00 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ năm
21/07/2022
13:15 Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Quỹ Phát triển đất tỉnh và tiến độ triển khai thủ tục pháp lý đấu giá 10 cơ sở nhà đất thuộc UBND thành phố Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia tiếp công dân tháng 7 năm 2022 Ban Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
22/07/2022
14:00 Họp thống nhất xác định thời gian chậm tiến độ sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất được nêu tại Kết luận thanh tra số 2874/Kl-CTUBND Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
24/07/2022
07:00 Tham gia Đoàn công tác (từ ngày 25/7-30/7/2022) Lào Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết sôa 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH TW đảng Hội Trường Ngọc Linh Võ Thanh Hải
08:30 Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý đất đai về quỹ đất nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) A Byot
09:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (18/07/2022)

13:30:
Họp xác định mức độ tự đảm bảo chi thường xuyên củaTrung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
13:30:
Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Đối thoại với công dân để xem xét giải quyết khiếu nại lần hai (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Làm rõ các nội dung chuyển nhượng tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng An Việt
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Nguyễn Thị Gấm
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Họp giải quyết đối với nội dung đơn kiến nghị của công dân (đất cho thuê đối với Xí nghiệp Rạng Đông) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (19/07/2022)

14:00:
Họp thống nhất xác định thời gian chậm tiến độ sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất được nêu tại Kết luận thanh tra số 2874/Kl-CTUBND năm 2021của Chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Họp về thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng An Việt và cho Công ty TNHH MTV Lê Hoàng Phát thuê đất (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành TN&MT tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Kiểm tra thực tế một số dự án và làm việc về tình hình KTXH trên địa bàn huyện Sa Thầy (01 ngày) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Sa Thầy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (20/07/2022)

08:00:
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (21/07/2022)

13:15:
Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Quỹ Phát triển đất tỉnh và tiến độ triển khai thủ tục pháp lý đấu giá 10 cơ sở nhà đất thuộc UBND thành phố Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia tiếp công dân tháng 7 năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (22/07/2022)

14:00:
Họp thống nhất xác định thời gian chậm tiến độ sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất được nêu tại Kết luận thanh tra số 2874/Kl-CTUBND
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (24/07/2022)

07:00:
Tham gia Đoàn công tác (từ ngày 25/7-30/7/2022)
Thành phần:
Địa điểm: Lào
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết sôa 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của BCH TW đảng
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý đất đai về quỹ đất nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây