LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
27/06/2022
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum A Byot
08:30 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
Thứ ba
28/06/2022
14:00 Họp sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính A Byot
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
14:00 Làm việc về triển khai dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam, thành phố Kon Tum và đối nối đường huyện ĐH51 (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
14:00 Phiên họp thẩm tra các Báo cáo,dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Dự giao ban (trực tuyến) của TTTU về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022 Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:30 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Ia Đal, huyện Ia HDrai A Byot
Thứ tư
29/06/2022
14:00 Phối hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước dự án thủy điện BoKo 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện BoKo Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp số 2 (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy A Byot
14:00 Làm việc về đầu tư Khu đô thị phía Đông Trung tâm hành chính thành phố Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01 ngày) (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Pô Cô, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
08:00 Tham dự Hội thao ngành TN&MT năm 2022 Sở TN&MT Đăk Lăk Võ Thanh Hải
Thứ năm
30/06/2022
13:30 Kiểm tra về việc cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đơn vị được thuê rừng và giao đất để thực hiện dự án. Hội trường (tầng 7) A Byot
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham dự Hội thao ngành TN&MT năm 2022 Sở TN&MT Đăk Lăk Võ Thanh Hải
08:30 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Măng Bút, huyện Kon Plong Trương Đạt
Thứ sáu
01/07/2022
14:00 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy Trương Đạt
14:00 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
03/07/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Lễ ra quân trồng cây xanh năm 2022 Huyện Kon Plong Trương Đạt
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế -xã hội tháng6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV Hội Trường Ngọc Linh A Byot
08:30 Làm việc với Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
10:00 Đoàn kiểm tra củaTổng cục Khí tượng thủy văn trao đổi, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung công tác thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2022 theo Kế hoạch Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp số 2 (tầng 7) Võ Thanh Hải

Thứ hai (27/06/2022)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (28/06/2022)

14:00:
Họp sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Làm việc về triển khai dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam, thành phố Kon Tum và đối nối đường huyện ĐH51 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Phiên họp thẩm tra các Báo cáo,dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Dự giao ban (trực tuyến) của TTTU về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ia Đal, huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (29/06/2022)

14:00:
Phối hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước dự án thủy điện BoKo 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện BoKo
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Làm việc về đầu tư Khu đô thị phía Đông Trung tâm hành chính thành phố Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01 ngày) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Pô Cô, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham dự Hội thao ngành TN&MT năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Sở TN&MT Đăk Lăk
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (30/06/2022)

13:30:
Kiểm tra về việc cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đơn vị được thuê rừng và giao đất để thực hiện dự án.
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham dự Hội thao ngành TN&MT năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Sở TN&MT Đăk Lăk
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Măng Bút, huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ sáu (01/07/2022)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (03/07/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Lễ ra quân trồng cây xanh năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế -xã hội tháng6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Làm việc với Đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
10:00:
Đoàn kiểm tra củaTổng cục Khí tượng thủy văn trao đổi, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung công tác thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2022 theo Kế hoạch
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây