Về việc thu hồi đất của Ban Dân tộc tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei và xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông

 •   28/05/2024 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 16

Về việc thu hồi đất của Ban Dân tộc tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất tại Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei và xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông

Thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II -Đăk Psi thuê và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông quản lý sử dụng theo quy định

 •   16/05/2024 04:26:00 AM
 •   Đã xem: 43

Thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II -Đăk Psi thuê và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông quản lý sử dụng theo quy định

Thu hồi đất để thực hiện Công trình Thủy điện Đăk Lô 4 tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (lần 2)

 •   11/04/2024 09:05:00 PM
 •   Đã xem: 71

Thu hồi đất để thực hiện Công trình Thủy điện Đăk Lô 4 tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (lần 2)

Thu hồi đất để thực hiện Dự án Thủy điện Đăk Lô 3 tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ( đợt 1 và đợt 2) - lần 1

 •   11/04/2024 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 79

Thu hồi đất để thực hiện Dự án Thủy điện Đăk Lô 3 tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ( đợt 1 và đợt 2) - lần 1

Về việc điều chỉnh hạn cho thuê đất; thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh thuê đất giao về cho Ủy ban nhân dân xã Măng Cành, huyện Kon Plông quản lý

 •   24/01/2024 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 100

Về việc điều chỉnh hạn cho thuê đất; thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh thuê đất giao về cho Ủy ban nhân dân xã Măng Cành, huyện Kon Plông quản lý

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon Tum thuê đất để thực hiện Dự án khai thác đất làm vật liệu đất san lấp tại thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2024 07:58:00 PM
 •   Đã xem: 99

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Tiến Dung Kon Tum thuê đất để thực hiện Dự án khai thác đất làm vật liệu đất san lấp tại thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Về việc thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Kon Tum và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, giải quyết việc hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất

 •   24/12/2023 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 107

Về việc thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Kon Tum và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, giải quyết việc hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất

Thu hồi đất, mặt nước đã cho Công ty Cổ phần thép Đông Á thuê và giao đất cho Ủy ban nhân dân các xã: Đăk Môn và Đăk Long, huyện Đăk Glei quản lý theo quy định

 •   22/08/2023 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 162

Thu hồi đất, mặt nước đã cho Công ty Cổ phần thép Đông Á thuê và giao đất cho Ủy ban nhân dân các xã: Đăk Môn và Đăk Long, huyện Đăk Glei quản lý theo quy định

V/v công bố việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

 •   22/02/2023 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 288

V/v công bố việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đaiđối với diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ -Đầu tư VI

 •   19/09/2022 02:23:00 AM
 •   Đã xem: 297

Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đaiđối với diện tích đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ -Đầu tư VIETIN)và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định

Về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ -Đầu tư VIETIN giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định

 •   15/09/2022 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 269

Về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ -Đầu tư VIETIN giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định

Về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý theo quy định

 •   14/09/2022 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 283

Về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Măng Đen thuê và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý theo quy định

Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi đất do vi phạm pháp luật Đất đai đối với diện tích đất đã cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

 •   14/08/2022 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 279

Về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thu hồi đất do vi phạm pháp luật Đất đai đối với diện tích đất đã cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông

V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 764536 cấp cho bà Đặng Thị Cúc trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

 •   18/07/2022 03:13:00 AM
 •   Đã xem: 313

V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 764536 cấp cho bà Đặng Thị Cúc trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

Hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 181/TB-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

 •   15/02/2022 01:45:00 AM
 •   Đã xem: 330

Hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 181/TB-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

V/v hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

 •   06/12/2021 01:25:00 AM
 •   Đã xem: 539

V/v hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố

Về việc lập thủ tục thu hồi một phần diện tích đất thực hiện Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai -Kon Tum theo Kết luận số 2874/KL-CTUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

 •   23/09/2021 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 347

Về việc lập thủ tục thu hồi một phần diện tích đất thực hiện Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai -Kon Tum theo Kết luận số 2874/KL-CTUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để xây dựng Dự án bố trí sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei

 •   10/03/2021 01:41:00 AM
 •   Đã xem: 411

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để xây dựng Dự án bố trí sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei

Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để thực hiện dự án: Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum

 •   17/02/2021 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 588

Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để thực hiện dự án: Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum


Các tin khác

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây