LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
29/08/2022
13:30 Họp liên quan hồ thủy lợi Đăk Car Huỳnh Thúc Viên UBND tỉnh Trương Đạt
13:30 Giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ia H’Drai năm 2022 Huyện Ia HDrai A Byot
14:00 Kiểm tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác thẩm định báo cáo ĐTM dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Phòng Môi trường xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Trương Đạt
14:00 Làm việc với các ngành về kết quả kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân (bà Đặng Thu Hà) (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
06:45 Dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ia H’Drai năm 2022 Huyện Ia HDrai A Byot
08:00 Tham gia Đoàn giám sát số 87 về bồi thường UBND thành phố Kon Tum Trương Đạt
09:00 Làm việc với Tập đoàn Sun Group (dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:00 Kết quả khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
30/08/2022
13:30 Kiểm tra hiện trạng thẩm định Báo cáo ĐTM dự án xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla Phòng Môi trường thành phố Kon Tum Trương Đạt
13:30 Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước dự án thủy điện BoKo 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện BoKo và dự án thủy điện Đăk Robaye của Công ty TNHH thủy điện Đak Robaye Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp (Tầng 2) Trung tâm hành chính tỉnh Võ Thanh Hải
14:00 Triển khai Đề án 112 Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot
14:00 Làm việc với các ngành về việc xác định giá trị tài sản thu hồi, chuyển đổi tại khu đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông giao cho BCH Quân sự tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
15:00 Dự cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
15:00 Làm việc với các ngành về việc thu hồi đất (dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Đối thoại các đương sự giải quyết yêu cầu khởi kiện Tòa án Tỉnh Trương Đạt
08:00 Làm việc với Đoàn giám sát số 87 về bồi thường Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
Thứ tư
31/08/2022
13:30 Dự Hội nghị Ban Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 (Dự kiến) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, Phòng Môi trường Hội trường (tầng 7) Trương Đạt
07:00 Trực nghỉ Lễ 2/9 Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
01/09/2022
07:00 Trực nghỉ Lễ 2/9 Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Thanh Hải
Thứ sáu
02/09/2022
07:00 Trực nghỉ Lễ 2/9 Văn phòng,Phòng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Trương Đạt
Thứ bảy
03/09/2022
07:00 Trực nghỉ Lễ 2/9 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường A Byot
Chủ nhật
04/09/2022
07:30 Dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học- Trung học cơ sở Kroong Trường Tiểu học- Trung học cơ sở Kroong Nguyễn Văn Lộc
08:00 Kiểm tra một số dự án trên địa bàn huyện Sa Thầy Huyện Sa Thầy A Byot

Thứ hai (29/08/2022)

13:30:
Họp liên quan hồ thủy lợi Đăk Car
Thành phần: Huỳnh Thúc Viên
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
13:30:
Giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ia H’Drai năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Kiểm tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác thẩm định báo cáo ĐTM dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Làm việc với các ngành về kết quả kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân (bà Đặng Thu Hà) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
06:45:
Dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ
Thành phần:
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Ia H’Drai năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát số 87 về bồi thường
Thành phần:
Địa điểm: UBND thành phố Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
09:00:
Làm việc với Tập đoàn Sun Group (dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Kết quả khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (30/08/2022)

13:30:
Kiểm tra hiện trạng thẩm định Báo cáo ĐTM dự án xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: thành phố Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
13:30:
Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước dự án thủy điện BoKo 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện BoKo và dự án thủy điện Đăk Robaye của Công ty TNHH thủy điện Đak Robaye
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp (Tầng 2) Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Triển khai Đề án 112
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot
Ghi chú:
14:00:
Làm việc với các ngành về việc xác định giá trị tài sản thu hồi, chuyển đổi tại khu đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông giao cho BCH Quân sự tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:00:
Dự cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:00:
Làm việc với các ngành về việc thu hồi đất (dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Đối thoại các đương sự giải quyết yêu cầu khởi kiện
Thành phần:
Địa điểm: Tòa án Tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Đoàn giám sát số 87 về bồi thường
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ tư (31/08/2022)

13:30:
Dự Hội nghị Ban Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô,
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Trực nghỉ Lễ 2/9
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (01/09/2022)

07:00:
Trực nghỉ Lễ 2/9
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (02/09/2022)

07:00:
Trực nghỉ Lễ 2/9
Thành phần: Văn phòng,Phòng Môi trường
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ bảy (03/09/2022)

07:00:
Trực nghỉ Lễ 2/9
Thành phần: Văn phòng
Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (04/09/2022)

07:30:
Dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học- Trung học cơ sở Kroong
Thành phần:
Địa điểm: Trường Tiểu học- Trung học cơ sở Kroong
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Kiểm tra một số dự án trên địa bàn huyện Sa Thầy
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Sa Thầy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây