LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
23/05/2022
13:30 Họp Hội đồng tư vấn về “Đặt tên bổ sung các tuyến đường trên địa bàn đô thị loại IV (bao gồm thị trấn Plei Kần và một phần của xã Đăk Xú) –thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi UBND tỉnh A Byot
14:00 Triển khai Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ... theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP” Bộ TN&MT Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp tham mưu UBND tỉnh giao đất vị trí hoán đổi Sân bay Măng đên cho BCH quân sự tỉnh Nguyễn Thị Gấm,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Phòng họp lớn tầng 2 Võ Thanh Hải
14:00 Họp xem xét một số nội dung về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi. UBND tỉnh Võ Thanh Hải
08:00 Dự cuộc làm việc (trực tuyến) của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông Tỉnh ủy A Byot
08:30 Công bố quyết định kiểm tra và triển khai kế hoạch tiến hành kiểm tra UBND tỉnh Gia Lai Võ Thanh Hải
Thứ ba
24/05/2022
09:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
25/05/2022
08:00 Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
26/05/2022
14:00 Làm việc về mượn đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Làm việc tại Tòa án Tỉnh Tòa án Tỉnh Trương Đạt
07:45 Hội thảo Giao đất, giao rừng cho cộng đồng - khó khăn và giải pháp Khách sạn Indochina A Byot
Chủ nhật
29/05/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (23/05/2022)

13:30:
Họp Hội đồng tư vấn về “Đặt tên bổ sung các tuyến đường trên địa bàn đô thị loại IV (bao gồm thị trấn Plei Kần và một phần của xã Đăk Xú) –thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Triển khai Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ... theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP”
Thành phần:
Địa điểm: Bộ TN&MT
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp tham mưu UBND tỉnh giao đất vị trí hoán đổi Sân bay Măng đên cho BCH quân sự tỉnh
Thành phần: Nguyễn Thị Gấm,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Phòng họp lớn tầng 2
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp xem xét một số nội dung về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự cuộc làm việc (trực tuyến) của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Công bố quyết định kiểm tra và triển khai kế hoạch tiến hành kiểm tra
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh Gia Lai
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (24/05/2022)

09:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (25/05/2022)

08:00:
Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (26/05/2022)

14:00:
Làm việc về mượn đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Làm việc tại Tòa án Tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Tòa án Tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:45:
Hội thảo Giao đất, giao rừng cho cộng đồng - khó khăn và giải pháp
Thành phần:
Địa điểm: Khách sạn Indochina
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (29/05/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây