LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
17/10/2022
14:00 Dự làm việc, thảo luận dự toán ngân sách năm 2023 Lê Việt Thanh,Đặng Thị Trang,Lê Quang Trưởng,Nguyễn Văn Minh,Trần Thị Đào Sở Tài chính Võ Thanh Hải
14:00 Trao đổi thống nhất giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác lập Phương án Thiết kế đo đạc thành lập bản đồ địa chính và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông Hội trường (tầng 7) A Byot
15:00 Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra Công ty Đầu tư phát triển thủy điện Đăk Psi Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa; UBND huyện Đăk Tô Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
07:30 Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:30 Họp về chủ trương đo đạc, lập bản đồ địa chính phần diện tích đất có nguồn gốc Lâm trường Kon Tum (cũ) bàn giao về cho địa phương quản lý (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:30 Làm việc với các ngành về công tác bồi thường, GPMB các công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
Thứ ba
18/10/2022
14:00 Họp về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2022 (Dự kiến) UBND tỉnh Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả HNTW6, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ tư
19/10/2022
14:00 Họp bàn và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện biên bản làm việc giữa Đoàn Công tác cấp cao tỉnh Kon Tum với Đoàn Công tác cấp cao tỉnh Quảng Nam Phòng họp trực tuyến, Hội trường Ngọc Linh A Byot
14:00 Họp về chủ trương Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB thuộc dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
20/10/2022
14:00 Làm việc về tạm ứng kinh phí bồi thường Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu) (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Họp về các nội dung: Quy chế phối hợp trong việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự dán đầu tư; công tác thẩm tra trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công tác quản lý tiến độ họp đồng và xử phạt chậm nghiệm thu quyết toán dự án hoàn thành; Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
21/10/2022
14:00 Sơ kết quý III/2022 (Dự kiến) Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
14:00 Họp về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập và rà soát thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện đối với dự án Khách sạn tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk La (lô đất C19) (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
08:00 Tiếp công dân Trụ sở Tiếp công dân Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
23/10/2022
07:00 Nghỉ phép (từ ngày 24-28/10/2022) TP HCM Võ Thanh Hải
07:00 Kiểm tra thẩm định ĐTM dự án kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan Phòng Môi trường .... Trương Đạt Đăng ký sử dụng xe Sở
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (17/10/2022)

14:00:
Dự làm việc, thảo luận dự toán ngân sách năm 2023
Thành phần: Lê Việt Thanh,Đặng Thị Trang,Lê Quang Trưởng,Nguyễn Văn Minh,Trần Thị Đào
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Trao đổi thống nhất giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác lập Phương án Thiết kế đo đạc thành lập bản đồ địa chính và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
15:00:
Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra Công ty Đầu tư phát triển thủy điện Đăk Psi
Thành phần: Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa; UBND huyện Đăk Tô
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:30:
Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Họp về chủ trương đo đạc, lập bản đồ địa chính phần diện tích đất có nguồn gốc Lâm trường Kon Tum (cũ) bàn giao về cho địa phương quản lý (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:30:
Làm việc với các ngành về công tác bồi thường, GPMB các công trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (18/10/2022)

14:00:
Họp về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2022 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả HNTW6, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (19/10/2022)

14:00:
Họp bàn và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện biên bản làm việc giữa Đoàn Công tác cấp cao tỉnh Kon Tum với Đoàn Công tác cấp cao tỉnh Quảng Nam
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp về chủ trương Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB thuộc dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (20/10/2022)

14:00:
Làm việc về tạm ứng kinh phí bồi thường Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp về các nội dung: Quy chế phối hợp trong việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự dán đầu tư; công tác thẩm tra trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công tác quản lý tiến độ họp đồng và xử phạt chậm nghiệm thu quyết toán dự án hoàn thành; Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ sáu (21/10/2022)

14:00:
Sơ kết quý III/2022 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập và rà soát thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện đối với dự án Khách sạn tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk La (lô đất C19) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (23/10/2022)

07:00:
Nghỉ phép (từ ngày 24-28/10/2022)
Thành phần:
Địa điểm: TP HCM
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra thẩm định ĐTM dự án kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: ....
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú: Đăng ký sử dụng xe Sở
07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây