V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   20/05/2024 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 25

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn Đăk Ơ NgLăng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   16/05/2024 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 37

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn Đăk Ơ NgLăng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao Đăk Rơ Nga

 •   08/05/2024 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 59

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao Đăk Rơ Nga

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

 •   08/05/2024 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 52

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH Tuấn Dũng làm Chủ dự án

 •   03/05/2024 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 91

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án: Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH Tuấn Dũng làm Chủ dự án

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   17/04/2024 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 58

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 •   31/03/2024 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 78

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Lợi do Công ty TNHH MTV Thuận Lợi làm Chủ cơ sở

 •   27/03/2024 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 131

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Lợi do Công ty TNHH MTV Thuận Lợi làm Chủ cơ sở

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

 •   14/03/2024 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 89

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Thuỷ điện Đăk Krin thực hiện trên địa phận xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 •   11/03/2024 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 126

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Thuỷ điện Đăk Krin thực hiện trên địa phận xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án thuỷ điện Đăk Mi 1B thực hiện trên địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 •   11/03/2024 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 131

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án thuỷ điện Đăk Mi 1B thực hiện trên địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   29/02/2024 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 159

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH Phú Thành Tiến Phát làmChủ đầu tư

V/v thành lập Tổ thẩm định cấp Giấy phép môi trường của dự án Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

 •   21/02/2024 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 113

V/v thành lập Tổ thẩm định cấp Giấy phép môi trường của dự án Nhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự ánNhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội

 •   21/02/2024 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 129

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự ánNhà làm việc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 •   18/01/2024 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 98

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech làm chủ dự án

 •   25/12/2023 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 203

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech làm chủ dự án

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi sạn làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 4, xã Tân Lập,huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

 •   21/12/2023 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 167

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi sạn làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 4, xã Tân Lập,huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Đăk Lô 2 do Công ty TNHH GKC làm chủ đầu tư

 •   21/11/2023 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 189

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Thủy điện Đăk Lô 2 do Công ty TNHH GKC làm chủ đầu tư

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tumdo Công ty TNHH Thuận Thành làm chủ dự án

 •   16/11/2023 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 212

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tumdo Công ty TNHH Thuận Thành làm chủ dự án


Các tin khác

 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây