LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
06/06/2022
14:00 Làm việc với Sở Tài chính về Phương án tự chủ các đơn vị trực thuộc Hội trường tầng 7 Võ Thanh Hải
14:00 Họp xem xét, giải quyết đơn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum xin xây dựng lại Nhà Chánh điện thuộc công trình chùa Viên Đạo Sở Nội vụ A Byot
08:00 Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả HNTW5, khóa XIII và phổ biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
09:00 Công bố Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 27tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn UBND huyện Đăk Hà A Byot
Thứ ba
07/06/2022
08:00 Hội nghị trực tuyến truyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022 Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh Trương Đạt
08:00 Làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Môi trường Phòng họp số 1 tầng 7 Trương Đạt
08:00 Khảo sát việc giải quyết, trả lờikiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2HĐND tỉnhKhóa XII Hội trường tầng 7 Võ Thanh Hải
Thứ tư
08/06/2022
14:00 Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy sơ kết 1 năm triển khai cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ...." Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp về chồng lấn khu vực đấu giá mỏ cát làm VLXDTT (Dự kiến) UBND tỉnh Võ Thanh Hải
15:30 Làm việc với các ngành về việc gải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện đền bù, GPMB dự án: Xây dựng mới trụ Sở làm việc tòa án nhân dân tỉnh (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
08:00 Làm việc với Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội nghị can bộ chủ chốt Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:30 Làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về nội dung kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
09/06/2022
14:00 Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
14:00 Họp Hội đồng giải thể Trung tâm Kỹ thuạt TN&MT Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Lễ viếng, tuy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam tại Lào và Campuchia Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với Tòa án tỉnh Tòa an Tỉnh Trương Đạt
Chủ nhật
12/06/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị khóa IX "về phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010" Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (06/06/2022)

14:00:
Làm việc với Sở Tài chính về Phương án tự chủ các đơn vị trực thuộc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp xem xét, giải quyết đơn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum xin xây dựng lại Nhà Chánh điện thuộc công trình chùa Viên Đạo
Thành phần:
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả HNTW5, khóa XIII và phổ biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Công bố Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 27tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần: Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn
Địa điểm: UBND huyện Đăk Hà
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (07/06/2022)

08:00:
Hội nghị trực tuyến truyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Đoàn kiểm tra Tổng cục Môi trường
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Khảo sát việc giải quyết, trả lờikiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2HĐND tỉnhKhóa XII
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (08/06/2022)

14:00:
Dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy sơ kết 1 năm triển khai cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ...."
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp về chồng lấn khu vực đấu giá mỏ cát làm VLXDTT (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
15:30:
Làm việc với các ngành về việc gải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện đền bù, GPMB dự án: Xây dựng mới trụ Sở làm việc tòa án nhân dân tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị can bộ chủ chốt
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về nội dung kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (09/06/2022)

14:00:
Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác giải phóng mặt bằng các dự án điện (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Họp Hội đồng giải thể Trung tâm Kỹ thuạt TN&MT
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Lễ viếng, tuy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam tại Lào và Campuchia
Thành phần:
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Tòa án tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Tòa an Tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Chủ nhật (12/06/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị khóa IX "về phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010"
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây