LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
15/08/2022
14:00 Phối hợp kiểm tra vị trí, khu vực dự án thuỷ điện Đăk Pek và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung công trình thủy điện Đăk Pek vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021 Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước, Môi trường, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp UBND huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
08:00 Dự hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sảnh Bamboo, khách sạn Indochina Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại Sở VHTTDL Sở VHTTDL Trương Đạt
Thứ ba
16/08/2022
08:00 Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại BQL các dự án 98 Ban Quản lý các dự án 98 Trương Đạt
Thứ tư
17/08/2022
14:00 Tham dự cuộc họp Hội đồng tư vấn pháp lý tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:30 Dự tập huấn, bồi dưỡng cho khung tập tỉnh trong diễn tập KVPT năm 2022 do Quân khu 5 tổ chức (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1) KS An Thái Trương Đạt
Thứ năm
18/08/2022
13:30 Kiểm tra cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi Phòng Môi trường Huyện Ngọc Hồi Trương Đạt
14:00 Phối hợp tham mưu Văn bản số 2941/VP-NNTN ngày 09/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
15:00 Dự làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại UBND thành phố Kon Tum UBND TP Kon Tum Trương Đạt
Thứ sáu
19/08/2022
15:00 Làm việc về công tác quản lý đất đai tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
16:00 Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về biên chế, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
21/08/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 Ban Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:30 Tọa đàm về chủ đề "Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu" Hội LHPN tỉnh Trương Đạt

Thứ hai (15/08/2022)

14:00:
Phối hợp kiểm tra vị trí, khu vực dự án thuỷ điện Đăk Pek và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung công trình thủy điện Đăk Pek vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước, Môi trường, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thành phần:
Địa điểm: Sảnh Bamboo, khách sạn Indochina
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại Sở VHTTDL
Thành phần:
Địa điểm: Sở VHTTDL
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (16/08/2022)

08:00:
Dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại BQL các dự án 98
Thành phần:
Địa điểm: Ban Quản lý các dự án 98
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ tư (17/08/2022)

14:00:
Tham dự cuộc họp Hội đồng tư vấn pháp lý tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:30:
Dự tập huấn, bồi dưỡng cho khung tập tỉnh trong diễn tập KVPT năm 2022 do Quân khu 5 tổ chức (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1)
Thành phần:
Địa điểm: KS An Thái
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (18/08/2022)

13:30:
Kiểm tra cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Phối hợp tham mưu Văn bản số 2941/VP-NNTN ngày 09/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
15:00:
Dự làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại UBND thành phố Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: UBND TP Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ sáu (19/08/2022)

15:00:
Làm việc về công tác quản lý đất đai tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
16:00:
Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về biên chế, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (21/08/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Tọa đàm về chủ đề "Vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu"
Thành phần:
Địa điểm: Hội LHPN tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây