LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
21/11/2022
14:00 Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại để xem xét, giải quyết khiếu nại Trụ sở Tiếp công dân Nguyễn Văn Lộc
14:00 Tham gia họp đánh giá, nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu” (đợt2) Sở KH&CN A Byot
08:00 Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:30 Tiếp công dân Trụ sở Tiếp công dân Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
22/11/2022
14:00 Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XII HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp BCĐ Chống thất thu trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
23/11/2022
14:00 Họp về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Hùng Khang (Dự kiến) UBND tỉnh Võ Thanh Hải
14:00 Hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 Công an tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với Viện khoa học thủy lợi Việt Nam Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước, Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất Hội trường (tầng 7) A Byot
Thứ năm
24/11/2022
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (21/11/2022)

14:00:
Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại để xem xét, giải quyết khiếu nại
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Tham gia họp đánh giá, nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu” (đợt2)
Thành phần:
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (22/11/2022)

14:00:
Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XII
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp BCĐ Chống thất thu trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (23/11/2022)

14:00:
Họp về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Hùng Khang (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Công an tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Viện khoa học thủy lợi Việt Nam
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước, Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (24/11/2022)

07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây