LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
24/10/2022
15:00 Làm việc Thanh tra Chính phủ về công khai Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với các đơn vị về triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:30 Làm việc với các ngành về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
25/10/2022
14:00 Kiểm tra thực tế nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Dự kiến) Huyện Đăk Tô A Byot
08:00 Tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cao cấp tỉnh Ắt-ta-pư, Nước CHDCND Lào (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với tỉnh Quảng Nam về địa giới hành chính Tỉnh Quảng Nam A Byot
Thứ tư
26/10/2022
08:00 Làm việc với tỉnh Quảng Nam về địa giới hành chính Tỉnh Quảng Nam A Byot
Thứ năm
27/10/2022
14:00 Họp,rà soát các quy định đối với việc đấu giá tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất để xem xét tham mưu, báo cáoUBND tỉnh đối với việc ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể Hội trường (tầng 7) A Byot
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Khách sạn Indochina Trương Đạt
08:00 Làm việc với tỉnh Quảng Nam về địa giới hành chính Tỉnh Quảng Nam A Byot
Thứ sáu
28/10/2022
14:00 Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
30/10/2022
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:30 Họp xem xét giải quyết nội dung về mục đích sử dụng của diện tích đất lòng hồ thủy điện Ialy và Pleikrông Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot

Thứ hai (24/10/2022)

15:00:
Làm việc Thanh tra Chính phủ về công khai Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với các đơn vị về triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:30:
Làm việc với các ngành về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (25/10/2022)

14:00:
Kiểm tra thực tế nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Tô
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cao cấp tỉnh Ắt-ta-pư, Nước CHDCND Lào (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với tỉnh Quảng Nam về địa giới hành chính
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (26/10/2022)

08:00:
Làm việc với tỉnh Quảng Nam về địa giới hành chính
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (27/10/2022)

14:00:
Họp,rà soát các quy định đối với việc đấu giá tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất để xem xét tham mưu, báo cáoUBND tỉnh đối với việc ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Hội nghị tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành
Thành phần:
Địa điểm: Khách sạn Indochina
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với tỉnh Quảng Nam về địa giới hành chính
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ sáu (28/10/2022)

14:00:
Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (30/10/2022)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Họp xem xét giải quyết nội dung về mục đích sử dụng của diện tích đất lòng hồ thủy điện Ialy và Pleikrông
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây