LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
15/07/2024
07:30 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum DN Nhật Mạnh Võ Thanh Hải
Thứ ba
16/07/2024
14:00 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum Huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
08:00 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum Cty Thuận Thành Võ Thanh Hải
Thứ tư
17/07/2024
14:00 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum UBND thành phố Võ Thanh Hải
15:00 Triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về công tác cán bộ HT Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Lộc
09:00 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum Cty Sông Hồng Võ Thanh Hải
Thứ năm
18/07/2024
14:00 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum UBND huyện Kon Plông Võ Thanh Hải
07:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2024 HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
19/07/2024
14:00 Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Võ Thanh Hải

Thứ hai (15/07/2024)

07:30:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: DN Nhật Mạnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (16/07/2024)

14:00:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Cty Thuận Thành
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (17/07/2024)

14:00:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: UBND thành phố
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
15:00:
Triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về công tác cán bộ
Thành phần:
Địa điểm: HT Đảng ủy Khối
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Cty Sông Hồng
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (18/07/2024)

14:00:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Kon Plông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2024
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ sáu (19/07/2024)

14:00:
Chương trình khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2021-2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây