LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
26/09/2022
14:00 Họp về đấu giá khoáng sản (Dự kiến) UBND tỉnh Võ Thanh Hải
Thứ ba
27/09/2022
14:00 Họp mỏ đá Tiến Dung Phòng họp số 1 (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:00 Họp xem xét nội dung đề nghị xác nhận trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:00 Họp về công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho sư đoàn 10/quân đoàn 3 để xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
07:00 Dự ĐH Đoàn thanh niên CSHCM lần thứ XV Hội Trường Ngọc Linh Trương Đạt
07:30 Dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Trương Đạt
09:00 Phối hợp kiểm tra vị trí, khu vực dự án thuỷ điện Đăk Pô Cô 1 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung công trình thủy điện Đăk Pô Cô 1 vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021 Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước, phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phòng Môi trường và các đơn vị liên quan Tại phòng họp ủy ban nhân dân xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
Thứ tư
28/09/2022
14:00 Làm việc với Thanh tra tỉnh Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
14:00 Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; xác định nguyên nhân chưa thực hiện và thực hiện chưa xong; bàn thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện kết luận thanh trađể tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để kéo dài việc thực hiện kết luận thanh tra Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Trung tâm phát triển quỹ đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
15:00 Họp BCĐ lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp về chủ trương đo đạc, lập bản đồ địa chính phần diện tích đất có nguồn gốc Lâm trường Kon Tum (cũ) bàn giao về cho địa phương quản lý (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
29/09/2022
14:00 Tham gia diễn tập Lê Văn Dũng,Đào Thanh Vinh Huyện Kon Rẫy Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
14:00 Họp về xử lý nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum liên quan đến lô đất 192 đường Trần Phú, thành phố Kon Tum (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (01 ngày) (Dự kiến) Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
02/10/2022
07:00 Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XV Xã Xốp, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
10:00 Làm việc với Nhà đầu tư (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (26/09/2022)

14:00:
Họp về đấu giá khoáng sản (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (27/09/2022)

14:00:
Họp mỏ đá Tiến Dung
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp xem xét nội dung đề nghị xác nhận trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp về công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho sư đoàn 10/quân đoàn 3 để xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Dự ĐH Đoàn thanh niên CSHCM lần thứ XV
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:30:
Dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi
Thành phần:
Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
09:00:
Phối hợp kiểm tra vị trí, khu vực dự án thuỷ điện Đăk Pô Cô 1 và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung công trình thủy điện Đăk Pô Cô 1 vào Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước, phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phòng Môi trường và các đơn vị liên quan
Địa điểm: Tại phòng họp ủy ban nhân dân xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (28/09/2022)

14:00:
Làm việc với Thanh tra tỉnh
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; xác định nguyên nhân chưa thực hiện và thực hiện chưa xong; bàn thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện kết luận thanh trađể tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm, không để kéo dài việc thực hiện kết luận thanh tra
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Trung tâm phát triển quỹ đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:00:
Họp BCĐ lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp về chủ trương đo đạc, lập bản đồ địa chính phần diện tích đất có nguồn gốc Lâm trường Kon Tum (cũ) bàn giao về cho địa phương quản lý (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (29/09/2022)

14:00:
Tham gia diễn tập
Thành phần: Lê Văn Dũng,Đào Thanh Vinh
Địa điểm: Huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp về xử lý nội dung khiếu nại của Công ty Cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum liên quan đến lô đất 192 đường Trần Phú, thành phố Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (01 ngày) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (02/10/2022)

07:00:
Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Xốp, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
10:00:
Làm việc với Nhà đầu tư (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây