LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
08/08/2022
13:00 Giấy mời tham dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã dược liệu du lịch Ngọc Linh H80. Huyện Tu Mơ Rông A Byot
14:00 Làm việc với các đơn vị về triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum UBND tỉnh A Byot
14:00 Họp để rà soát tham mưu để xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết đối với nội dung Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai khiếu nại đề nghị bồi thường số tiền mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã bồi thường cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam Thanh tra Sở,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Trương Đạt
Thứ ba
09/08/2022
13:30 Về xử lý ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác thải huyện Đăk Tô, huyện Đăk Glei (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
14:00 Công bố các quyết định thanh tra 02 Doanh nghiệp tại Đăk Tô Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào,Phạm Hữu Đức Hội trường (tầng 7) A Byot
14:00 Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản của Công ty Cổ phần HSVN đối với dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng xã Ia Chim Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất UBND xã Ya Chim Võ Thanh Hải
14:00 Họp rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý vướng mắc tại các Báo cáo của UBND thành phố Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
14:30 Về xem xét, giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư (đấu nối giao thông, thủ tục đất đai đối với các dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp) (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi Trương Đạt
08:30 Làm việc với các ngành về đề xuất vị trí đất để xây dựng Trụ sở mới Trường Chính trị tỉnh Kon Tum. (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
09:00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
10/08/2022
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Trương Đạt
Thứ năm
11/08/2022
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Kon Plong UBND huyện Kon Plong Trương Đạt
08:00 Dự Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01 ngày) (Dự kiến) Khách sạn Indochina Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
14/08/2022
07:00 Họp Giao ban Sở Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân (Dự kiến) Tại Nhà khách Hữu nghị, thành phố Kon Tum Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại Sở GTVT Sở GTVT Trương Đạt

Thứ hai (08/08/2022)

13:00:
Giấy mời tham dự Hội nghị thành lập Hợp tác xã dược liệu du lịch Ngọc Linh H80.
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Làm việc với các đơn vị về triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp để rà soát tham mưu để xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết đối với nội dung Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai khiếu nại đề nghị bồi thường số tiền mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã bồi thường cho Tổng Công ty Giấy Việt Nam
Thành phần: Thanh tra Sở,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Ngọc Hồi
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (09/08/2022)

13:30:
Về xử lý ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác thải huyện Đăk Tô, huyện Đăk Glei (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Công bố các quyết định thanh tra 02 Doanh nghiệp tại Đăk Tô
Thành phần: Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào,Phạm Hữu Đức
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản của Công ty Cổ phần HSVN đối với dự án khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng xã Ia Chim
Thành phần: Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: UBND xã Ya Chim
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp rà soát, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý vướng mắc tại các Báo cáo của UBND thành phố
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
Về xem xét, giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư (đấu nối giao thông, thủ tục đất đai đối với các dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Ngọc Hồi
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:30:
Làm việc với các ngành về đề xuất vị trí đất để xây dựng Trụ sở mới Trường Chính trị tỉnh Kon Tum. (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Tầng 2, Tòa B, Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (10/08/2022)

08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Kon Plong
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (11/08/2022)

07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại huyện Kon Plong
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (01 ngày) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Khách sạn Indochina
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (14/08/2022)

07:00:
Họp Giao ban Sở
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Tại Nhà khách Hữu nghị, thành phố Kon Tum
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia giám sát theo Kế hoạch số 87/KH-ĐGS ngày 15/7/2022 của Đoàn giám sát Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tại Sở GTVT
Thành phần:
Địa điểm: Sở GTVT
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây