LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
04/04/2022
14:00 Làm việc liên quan đến nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp số 1 tầng 7 Võ Thanh Hải
14:00 Họp làm rõ trách nhiệm đối với một số cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Kết luận số 01/KL-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh A Byot
08:00 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 cüa Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hôi Nông dan Viêt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 —2020" nãm 2021 Tỉnh ủy A Byot
08:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
05/04/2022
14:00 Làm rõ vị trí khu vực của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao hiện tại có đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, quy hoạch, đầu tư, xây dựng Phòng Môi trường Phòng họp số 1 tầng 7 Trương Đạt
14:00 Về việc phối hợp xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 của tỉnh Kon Tum Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hội trường tầng 7 A Byot
08:00 Tham gia Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh về chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 Cty lâm nghiệp Kon Rẫy; UBND huyện Kon Rẫy A Byot
Thứ năm
07/04/2022
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
08/04/2022
14:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Him Lam (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (04/04/2022)

14:00:
Làm việc liên quan đến nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp làm rõ trách nhiệm đối với một số cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Kết luận số 01/KL-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03-12-2009 cüa Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hôi Nông dan Viêt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 —2020" nãm 2021
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (05/04/2022)

14:00:
Làm rõ vị trí khu vực của dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao hiện tại có đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, quy hoạch, đầu tư, xây dựng
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Về việc phối hợp xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 của tỉnh Kon Tum
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát ĐBQH tỉnh về chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
Thành phần:
Địa điểm: Cty lâm nghiệp Kon Rẫy; UBND huyện Kon Rẫy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (07/04/2022)

07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (08/04/2022)

14:00:
Làm việc với Công ty Cổ phần Him Lam (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây