Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Việc xây dựng Nghị định này là rất cần thiết và cấp bách, nhằm góp phần hiện thực hóa ngay, kịp thời chủ trương của Chính phủ về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Triển khai các Nghị quyết của Chính phủ: số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; số 17-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh để cắt giảm; đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục IV Luật đầu tư.

Mặt khác, trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong quá trình sửa đổi phụ lục 4 Luật đầu tư, do vậy, trong dự thảo Nghị định này, sẽ bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không có trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phục lục 4 Luật Đầu tư.

Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy việc xây dựng 01 Nghị định sửa đổi một số Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường là cần thiết, cấp bách nhằm góp phần hiện thực hóa ngay, kịp thời chủ trương của Chính phủ.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định là: Bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, phù hợp với Quy định Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014; góp phần chuyển tư duy phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bảo đảm tính khả thi, điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương xuống địa phương; việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với công tác cải cách hành chính đặc biệt công tác thể chế và thủ tục hành chính.

Dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi 11 văn bản, với 5 Chương 13 Điều.

Chương I, gồm 02 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đất đai tại 02 Nghị định: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về định giá đất.

Chương II, gồm 05 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường tại 05 Nghị định: Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chương III, gồm 03 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản tại 03 Nghị định Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản

Chương IV, gồm 02 Điều, sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn tại 02 Nghị định: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Nguồn tin: Cổng TTĐT Bộ TN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

hc.jpg kt.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg
ddn

pctt

truongsa

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

kk

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,449
  • Tháng hiện tại62,912
  • Tổng lượt truy cập1,265,750
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây