Đoàn kiểm tra 717 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và môi trường

Sáng 4/12/2018, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn công tác 717 của Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để thông báo kết quả thẩm tra, xác minh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ…

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có các đồng chí: Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Nguyễn Thị Phương Hoa - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Quý Kiên - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể có liên quan trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã trình bày tóm tắt Báo cáo của Đoàn kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo nêu rõ: Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho 220 đồng chí; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương Khoá XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Trung ương đến 150 cán bộ chủ chốt của Bộ.

Theo báo cáo, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cụ thể, đã xác định nội dung đột phá là xây dựng tác phong, lề lối và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, thực tiễn; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước của bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; lựa chọn chuyên đề cụ thể để đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, kết hợp với thăm các khu di tích lịch sử cách mạng; gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm ở cơ quan, đơn vị.

Đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mời báo cáo viên Trung ương, liên hệ Ban Tuyên giáo các địa phương truyền đạt Nghị quyết… Báo cáo của Đoàn kiểm tra 717 cũng chỉ rõ một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một số cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị của Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí Trần Quý Kiên - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đều cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Đoàn kiểm tra 717 đưa ra đồng thời bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung của Báo cáo.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trần Hồng Hà - Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo mà đoàn kiểm tra nêu ra. Đồng chí Trần Hồng Hà khẳng định: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy, Đoàn kiểm tra đã làm việc hết sức trách nhiệm, nghiêm túc, đánh giá chính xác, chỉ ra những hạn chế, nhận diện khuyết điểm để Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo của Đoàn kiểm tra rất có ý nghĩa đối với Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Hồng Hà cho biết, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiêm túc tiếp thu báo cáo thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra. Theo đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trải rộng khắp đến tận cả vùng miền, đến các huyện vùng sâu, vùng xa như lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước… nên còn một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cơ quan chưa cùng đầu mối, nên vẫn còn một số khó khăn trong công tác Đảng.

Đồng chí Trần Hồng Hà cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, nhân viên, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành hơn nữa; với tiêu chí lấy đánh giá của người được thụ hưởng chính sách làm thước đo hoàn thành công việc của cán bộ, của Ngành. Đồng chí Trần Hồng Hà luôn mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các cấp để Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ nói riêng và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra 717 Bộ Chính trị đánh giá: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chấp hành, tạo điều kiện để hoạt động thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra hoạt động tốt.

Theo đồng chí Trương Hòa Bình, qua thẩm tra, xác minh, Đoàn kiểm tra nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, các cấp ủy đảng của Bộ đã thấy rõ hơn tác dụng của việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW trong tình hình hiện nay. Đó là, công tác chính trị tư tưởng đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả, có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn trong chỉ đạo, cụ thể hoá các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn hơn về năng lực, trách nhiệm, chấp hành các nguyên tắc của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo của mình, có những chuyển biến tích cực trong công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, vị thế trong việc nâng cao vai trò quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là trong công tác kiểm điểm việc phê bình và tự phê bình. Theo Phó Thủ tướng, những hạn chế, khuyết điểm đó cần được Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhìn nhận, tự đánh giá, xác định nguyên nhân, đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự Đảng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt hơn yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong Báo cáo. Khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Coi trọng và phát huy trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển đất nước… Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang đứng trước nhiều thách thức phải vượt qua, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai và bảo vệ môi trường hiện nay. Do đó, phải quản lý, giám sát rất chặt chẽ các dự án đầu tư, xây dựng, nhất là việc đánh giá tác động môi trường phải từ khâu đầu đến khâu cuối, có giải pháp khắc phục cho được những hạn chế, có giải pháp căn cơ trong tương lai, tạo động lực cho phát triển kinh tế. “Ngay vấn đề xử lý rác thải hiện nay cũng đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nếu không có giải pháp hiệu quả, sẽ để lại hậu quả rất lớn trong những năm tới”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà trân trọng cám ơn đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng đoàn kiểm tra 717 của Bộ Chính trị và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc và chỉ ra những điểm cần hoàn thiện trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hồng Hà cho biết, những nội dung trong kết luận sẽ giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới trong tư tưởng, tư duy và phương pháp hành động để nâng cao năng lực điều hành, năng lực quản lý góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao.

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

kt.jpg hc.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay4,449
  • Tháng hiện tại112,838
  • Tổng lượt truy cập2,221,830
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây