Đảng ủy Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 17/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc.

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường - đồng chí Vũ Đình Sinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nêu rõ: Trong năm 2017, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các Cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Bám sát sự vận động của thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên được đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nhất là việc chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường; cải cách hành chính được đẩy mạnh, trọng tâm là thủ tục hành chính, thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, năng lực thực thi pháp luật trong toàn ngành được nâng cao…

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng kế hoạch chương trình hành động để quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương đạt kết quả tốt. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng được nâng cao; tích cực nghiên cứu chủ động kịp thời đề xuất, tham mưu các chủ trương, chính sách, sáng kiến để giải quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, công tác dân vận… đều đạt được những kết quả tốt, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi ở các cơ sở Đảng, các đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Là năm quan trọng, tạo đà cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm 2018 trên mọi lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc đã phát biểu đóng góp cho chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy Bộ. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng ủy khối phát biểu. Đồng chí Lê Văn Thái đánh giá cao những thành tựu của ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong năm 2017, trong đó có đóng góp quan trọng của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Bộ, cấp ủy các đơn vị đạt được trong năm 2017

Đồng chí Trần Hồng Hà cho biết: Có thể nói, ngành Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa hoàn toàn vượt ra được khỏi những khó khăn mà thực tiễn và đòi hỏi của nhân dân đặt ra.

Theo Bộ trưởng, năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuẩn bị và bước vào quá trình đổi mới một cách căn cơ trong chỉ đạo điều hành từ nhận thức đến hành động.

“Có thể nói năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có một bước chuyển mình so với những năm vừa qua thông qua việc Bộ đã có những phản ứng về chính sách đối với những vấn đề phát sinh của ngành và đã có những đổi mới thực chất, bài bản và rất tích cực để phục vụ người dân và doanh nghiệp… Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những tiền đề quan trọng chuẩn bị cho năm 2018” - đồng chí Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, điều rõ nét nhất ở Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2017 đó là sự đồng thuận, sự đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của cả tập thể cũng như từng cá nhân các đồng chí đảng viên. Từ nhiệm vụ chính trị chuyên môn cho đến quyết tâm đổi mới đều được thể hiện, vì vậy các công việc dù khó khăn đến mấy, sau khi bàn bạc, trao đổi trong Ban Chấp hành, trong Đảng bộ đều có giải pháp giải quyết. Theo Bộ trưởng, đó là điểm cần phát huy mạnh mẽ hơn trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng, cho đến nay, việc gắn kết giữa triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành cần phải được phối hợp tốt hơn nữa với công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra… Vì vậy, theo Bộ trưởng, các công tác này cần cải tiến hơn nữa để loại bỏ bệnh hình thức, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường tính thực chất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng.

Bộ trưởng cũng lưu ý đến việc đánh giá đảng viên, đánh giá cán bộ, đánh giá cấp ủy, quy hoạch cán bộ, thi đua khen thưởng… cần tiến hành thường xuyên hơn và đi vào thực chất với những tiêu chí cụ thể.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp ủy đảng đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết 01/2018/NQ-CP của Chính phủ trong việc triển khai các kế hoạch nhiệm vụ của năm 2018, trong đó giải quyết các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho toàn ngành Tài nguyên và Môi trường một cách toàn diện.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị ban hành kế hoạch cụ thể, mục tiêu, chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân trong năm 2018.

Về công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Mỗi cấp ủy, mỗi đảng ủy cần phát huy tính đặc thù, đổi mới, sáng tạo trong công tác của mình, trong đó trước tiên làm rõ 10 chữ trong phương châm hành động của Thủ tướng Chính phủ đó là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các cấp ủy đẩy mạnh công tác đánh giá cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên hơn chứ không đợi đến cuối năm mới đánh giá. “Chúng ta cần gắn với việc nhận xét, góp ý cho đảng viên một cách thường xuyên và liên tục” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị cần đặc biệt quan tâm đẩy mạnh vai trò của Ban chấp hành, của Đảng bộ, cấp ủy đối với các đoàn thể chính trị. Bộ trưởng đề nghị cần giao nhiệm vụ hết sức cụ thể và động viên, phát huy sức mạnh của các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh…

Bộ trưởng cũng kiến nghị với Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương tiếp tục hướng dẫn cho Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

“Tại Hội nghị hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng đặt chữ Hành Động lên trên và Hành động cũng là tinh thần chủ chốt của Đảng ủy Bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Tôi rất mong các đồng chí phát huy tinh thần này để triển khai những nhiệm vụ của năm 2018, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban Chấp hành, của Đảng bộ để triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018” - Bí thư Đảng ủy - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói.

 

BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 3.jpg 2.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay14,018
  • Tháng hiện tại74,295
  • Tổng lượt truy cập16,790,160
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây