Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 9 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 02:00:36 PM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04 tháng 08 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 46/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 9 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

 •   10/01/2018 01:57:03 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 10 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:54:06 PM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

Ngày 25 tháng 08 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 54/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 10 năm 2017). Toàn văn thông báo như sau:

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

 •   10/01/2018 01:49:06 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla thành phố Kon Tum

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 11 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:46:13 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15 tháng 09 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 61/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 11 năm 2017).

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 12 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:43:17 PM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0

Ngày 06 tháng 10 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 69/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 12 năm 2017).

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 13 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:36:37 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27 tháng 10 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 77/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 13 năm 2017).

Thông Báo về việc bán đấu giá (Đợt 14 năm 2017) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   10/01/2018 01:32:59 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 85/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 14 năm 2017).

Thông báo về việc bán đấu giá (Đợt 6 năm 2015) quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:45:28 PM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0

Ngày 31 tháng 08 năm 2015 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có Thông báo số 08/TB-HĐDGQSDĐ Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Đợt 6 năm 2015). Toàn văn thông báo như sau:

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất

 •   07/01/2018 12:28:22 PM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0

Ngày 13/10/2017 Trung tâm Phát triển Quỹ Đất có văn bản số 28/TB-TTPTQĐ, về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất. Nội dung toàn văn bản như sau:

ddn

pctt

truongsa

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

thu thap du lieu 2018 2

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

vb

images

bgd
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây