Cung cấp danh sách, thông tin liên lạc cán bộ phục vụ công tác phòng chóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đại bàn tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:24:59 PM
 •   Đã xem: 341
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/8/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có căn bản số 1014/STNMT-TNN Về việc Cung cấp danh sách, thông tin liên lạc cán bộ phục vụ công tác phòng chóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nội dung toàn văn bản như sau:

Thông báo về việc tổ chức giao lưu trực tuyến ngày 07/11/2016

 •   07/01/2018 01:21:27 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

Thông báo về việc thẩm định phương án đo đạc bản đồ

 •   07/01/2018 01:16:57 PM
 •   Đã xem: 1069
 •   Phản hồi: 0

Ngày 1/11/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 174/TB-STNMT về việc thẩm định phương án đo đạc bản đồ. Nội dung thông báo như sau:

V/v tài sản là nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Hoàng Thành đã đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

 •   07/01/2018 01:16:05 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Thông báo dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Hoàn Thành do chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương Mại Vinh Quang 1 đã đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường

V/v công khai kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 01:13:01 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0

Công văn số 1746/STNMT-DKĐĐ ngày 30/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum về việc công khai kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 tỉnh Kon Tum. Nội dung văn bản như sau:

Về việc lập thủ tục gia hạn sử dụng đất

 •   07/01/2018 01:10:25 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/03/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 313/STNMT-CCQLĐĐ Về việc lập thủ tục gia hạn sử dụng đất. Nội dung văn bản như sau:

Thông báo về việc thiết lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường

 •   07/01/2018 01:03:20 PM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 82/TB-STNMT về việc thiết lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường. Nội dung Thông báo như sau:

Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017

 •   07/01/2018 12:40:36 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0

Ngày 04/10/2017 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường có văn bản số 14/QĐ-TTQTTNMT, về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017. Nội dung toàn văn bản như sau:

V/v tham gia góp ý dự thảo quy định việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

 •   07/01/2018 12:39:17 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

Ngày 02/10/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum có văn bản số 1396/STNMT-CCQLĐĐ, Về việc tham gia góp ý dự thảo quy định việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Nội dung văn bản như sau:

V/v lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình trong dự án sản xuất nông nghiệp

 •   07/01/2018 12:33:15 PM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0

Ngày 26/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum có văn bản số 1514/STNMT-CCQLĐĐ, V/v lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình trong dự án sản xuất nông nghiệp. Nội dung toàn văn như sau:

V/v Thực hiện xử lý nước thải đảm bảo đạt loại A và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục

 •   07/01/2018 12:26:06 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum có công văn số 1647/STNMT-CCBVMT về việc Thực hiện xử lý nước thải đảm bảo đạt loại A và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động liên tục. Toàn văn như sau:

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 11:56:20 AM
 •   Đã xem: 483
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30/10/2017 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Về việc áp dụng Bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 •   07/01/2018 11:51:28 AM
 •   Đã xem: 565
 •   Phản hồi: 0

Ngày 30/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum có thông báo số 245/TB-STNMT về việc áp dụng Bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Toàn văn như sau:

DVCQG

ddn

pctt

Bien Dong

CSDL QG TTHC

asean

ThuDec13135421ICT2018 cptpp

banner block phai NEW

Thu Thap Du Lieu 2019

lich tiep cong dan

khamphaKT

kk

quan trac

quy dat

aa

CSDLQGVBPL

VBCDDH UBND tinh

ttc

DAN HOI

he sinh thai khoi nghiep

vb

images

bgd
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây