TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM

DSCN13071

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN  VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260 3913967
Email: ttqttnmt.stnmt@kontum.gov.vn


LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

- Ông: Lê Quang Trưởng             Chức danh: Giám đốc

- Điện thoại: 0898379789.

- Email: lqtruong.stnmt@kontum.gov.vn

- Ông: Lê Duy Vượng                   Chức danh: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0905138150

- Email: ldvuong.stnmt@kontum.gov.vn

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Trung tâm)là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

3. Trụ sở Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:

a) Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải…), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn;

b) Tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường, các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường;

2. Cung cấp các dịch vụ quan trắc, kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

4. Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên, quy định cụ thể nhiệm vụ, ban hành quy chế làm việc của các phòng trực thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

5. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức; xếp lương, nâng lương; cử đi đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, phân loại; kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu; cho hưởng các loại phụ cấp và giải quyết các chế độ, chính sách khác đối với viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành (trừ người giữ chức vụ lãnh đạo do cấp trên bổ nhiệm);

6. Lập, quản lý, bổ sung hồ sơ viên chức và người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quan trắc – Nghiệp vụ hiện trường.

- Phòng Phân tích - Thử nghiệm.
 

quan trac thi nghiem
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay63,131
  • Tháng hiện tại1,387,293
  • Tổng lượt truy cập22,919,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây