Tập trung nguồn lực triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân tại cuộc họp trực tuyến nghe Tổng cục Quản lý đất đai cùng các đơn vị báo cáo về việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai.
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai, để triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai, ngày 4/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi).
Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch tổng kết chi tiết, đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, cũng như trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc tổng kết, đánh giá thi hành Luật Đất đai, đồng thời, hướng dẫn các Sở ngành và cấp huyện trong việc tổng kết việc thi hành Luật Đất đai.
Đến nay, có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Đất đai trên địa bàn như: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng và các tỉnh: Hải Dương, Lâm Đồng, Hà Giang, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Sơn La, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Kạn...
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và gửi Đề cương tổng kết thi hành Luật Đất đai đến các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện tổng kết; đồng thời ban hành Kế hoạch tổng kết chi tiết theo Quyết định số 390/QĐ-BTNMT ngày 5/3/2021.
Bộ đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để xây dựng Kế hoạch chi tiết tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó có đề xuất lồng ghép các nội dung tổng kết Luật Đất đai gắn với tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; Đề xuất phân công một số cơ quan trong việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá một số nội dung chuyên đề có liên quan đến các nội dung định hướng sửa đổi Luật Đất đai; Hoàn thiện đề cương tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW để gửi cho các Bộ, ngành và địa phương để tổng kết.
Để kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1904/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/4/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và có Văn bản số 2020/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/4/2021 gửi các Bộ, ngành Trung ương. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Ngày 30/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 569/TTg-PL về tổng kết thi hành Luật Đất đai, trong đó, yêu cầu: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Cụ thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành trước trước ngày 15/5/2021; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành trước trước ngày 30/6/2021.
Theo kế hoạch, trong tháng 5 - 6/2021, sẽ có 5 đoàn công tác đi khảo sát tại 15 tỉnh, thành phố đại diện cho 5 khu vực: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện vùng đô thị, nông thôn, miền núi và làm việc với một số Bộ, ngành. Việc triển khai các đoàn công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai sẽ lồng ghép để với các đoàn công tác tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW. Tuy vậy, hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, đồng thời, thích ứng với tình hình dịch bệnh, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất chuyển hình thức làm việc trực tiếp sang tổ chức các cuộc họp trực tuyến.
Về tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW, ngày 20/4/2021, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch tổng kết (Kế hoạch số 24), theo đó yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các Bộ, ngành tiến hành tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết và gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương trước 30/5/2021; đối với địa phương, yêu cầu tổ chức Hội nghị tổng kết trước 30/5/2021, gửi báo cáo về Ban Kinh tế trước 15/6/2021.
Tổng cục Quản lý đất đai đã phân công Vụ Chính sách và Pháp chế chuẩn bị nội dung tổng kết theo Đề cương được duyệt của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các đơn vị cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung các chuyên đề mà Ban Chỉ đạo phân công cho 2 Viện nghiên cứu (Viện Chiến lược chính sách TN&MT, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai) thực hiện, phân công 1 đồng chí Phó Tổng cục trưởng tham gia Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị cơ bản nhất trí với phương án làm việc trực tuyến với các Bộ ngành, địa phương để đảm bảo tiến độ tổng kết thi hành Luật Đất đai. Đồng thời đưa ra những đề xuất, góp ý nhằm thực hiện tốt tổng kết thi hành Luật Đất đai.
Kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), là cơ sở hành lang pháp lý quan trọng về pháp luật đất đai, Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tổ chức thực hiện kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, nếu có khó khăn, vướng mắc cần chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ tháo gỡ, giải quyết, để đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Thứ trưởng giao Tổng cục Quản lý đất đai đóng vai trò làm đầu mối, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ thực hiện tốt việc triển khai tổng kết thi hành Luật Đất đai và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND các địa phương gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo trước ngày 15/5/2021, do đó, Tổng cục Quản lý đất đai cần khẩn trương tập trung nguồn lực thực hiện; đôn đốc, tổng hợp các báo cáo địa phương; cử các cán bộ phụ trách các tỉnh, các khu vực để đôn đốc thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ. Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành văn bản đôn đốc, báo cáo Chính phủ nếu còn địa phương chậm tiến độ.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Tổng cục cần chủ động đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án, lộ trình, nội dung cụ thể làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo hiệu quả cao.
Về tổng kết Nghị quyết 19/NQ-TW, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện xây dựng các chuyên đề. Lãnh đạo Viện Chiến lược, chính sách TN&MT khẩn trương làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai để thống nhất các nội dung, phương pháp thực hiện. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai trên cơ sở các báo cáo, đề án, đề tài khoa học để xây dựng báo cáo tổng kết của Ban Cán sự Đảng Bộ gửi Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW theo đúng tiến độ.

 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 3.jpg 2.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập156
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm153
  • Hôm nay54,301
  • Tháng hiện tại847,605
  • Tổng lượt truy cập24,415,023
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây