Nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ TN&MT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp; điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Bộ và toàn ngành TN&MT.
17 1 2022 1
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị
Sáng 19/01, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT, các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính.
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Trịnh Thị Hương Thảo cho biết, năm 2021, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành động sáng tạo hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Văn phòng Bộ đã phân công trách nhiệm từng đơn vị, cán bộ, công chức; kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Trong năm qua, Văn phòng Bộ đã chủ động rà soát văn bản, kiến nghị từ thực tiễn trên cơ sở đó xác định những vấn đề vướng mắc chung của địa phương cơ sở tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo, điều hành, báo cáo kiến nghị chủ trương, biện pháp trong các phiên họp Chính phủ. Tổng hợp đầy đủ, phân tích các thông tin, xây dựng các báo cáo định kỳ và chuyên đề phục vụ các cuộc họp làm việc của Lãnh đạo Bộ với các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo giải trình trước Quốc hội. Từng bước thiết lập hệ thống thông tin báo cáo phục vụ điều hành kết nối với các địa phương.
Cùng với đó, Văn phòng Bộ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, xây dựng chương trình công tác năm 2021 của Bộ. Thực hiện tốt công tác đôn đốc đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch, trong đó, đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 24 đề án, trình Bộ trưởng ban hành 21 Thông tư. Xây dựng và ban hành kịp thời hơn 100 thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ và với các địa phương và Bộ, ngành và đôn đốc việc triển khai thực hiện.
Bên cạnh việc chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp bám sát yêu cầu thực tiễn chỉ đạo điều hành của Bộ, Văn phòng Bộ cũng làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đối với tất cả các lĩnh vực của Bộ, đổi mới công tác văn thư lưu trữ.
Văn phòng Bộ cũng đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, chủ động thích ứng với tác động của đại dịch, hoàn thành các thủ tục dự án đầu tư “Đầu tư Khu liên cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ”; dự án cải tạo Trụ sở Bộ số 10 phố Tôn Thất Thuyết; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại trụ sở Bộ; kịp thời và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng thời, chủ động tốt trong công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ, các điểm sáng từ địa phương cơ sở, lắng nghe tiến nói của người dân, doanh nghiệp; đổi mới công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách, văn bản và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, lãnh đạo Bộ và ngành TN&MT bảo đảm tính thời sự, chính xác. Thực hiện cung cấp thông tin định kỳ một cách chủ động đối với các kết quả đạt được của Bộ, ngành và các vấn đề dư luận, báo chí quan tâm.
Năm 2022, quán triệt phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” của Bộ TN&MT, Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện mạnh mẽ trong công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thông tin kịp thời các chủ trương chính sách để tạo sự đồng thuận của dư luận, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, là khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ Dự án xây dựng trụ sở khu liên cơ quan, Dự án cải tạo Trụ sở Bộ để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ, hiện đại hóa công sở.
17 1 2022 2
Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Phạm Tân Tuyến phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ năm 2021, đặc biệt là trong việc đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, xây dựng chương trình công tác; tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao... Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ, đồng cảm với những khó khăn đặc thù của công tác văn phòng và mong muốn Văn phòng Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ chung.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như những nỗ lực của Văn phòng Bộ trong năm 2021. Đặc biệt, ghi nhận vai trò tham mưu của Văn phòng Bộ trong công tác điều phối, khâu nối các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Bộ, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị; phối hợp tham mưu, giúp việc công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.
Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Văn phòng Bộ và đề nghị đơn vị tiếp tục cải cách, đổi mới cách thức tổ chức công việc; bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Bộ nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Đặc biệt, Văn phòng Bộ cần chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp bám sát yêu cầu thực tiễn phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, tổng hợp hơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng và kết nối các hoạt động chung của Bộ, tổ chức có hiệu quả các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp.
Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Phạm Tân Tuyến đã tiếp thu và cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc của Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng như các ý kiến góp ý chân thành của đại diện lãnh đạo các đơn vị. Đồng thời, mong muốn Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 
BBT (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ TN&MT)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
hc.jpg kt.jpg 2.jpg 3.jpg
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Liên kết site

 

Online
  • Đang truy cập116
  • Hôm nay27,822
  • Tháng hiện tại727,870
  • Tổng lượt truy cập24,295,288
Văn bản pháp luật mới cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây