Ban hành Danh mục và Cấu trúc danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum

Ngày 07 tháng 12 năm 2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục và Cấu trúc danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Danh mục và Cấu trúc danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum gồm:

 I. Dữ liệu về đất đai: 

 1. Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đã được các cấp phê duyệt; 
 2. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp phê duyệt;
 3. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất;
 4.  Bảng giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
 5. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 6. Hồ sơ về số liệu phân hạng, đánh giá đất, thống kê, kiểm kê đất đai và bản đồ phân hạng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 II. Dữ liệu về đo đạc bản đồ: 

 1. Hệ thống điểm toạ độ, độ cao nhà nước hạng II, III lưới địa chính cơ sở khu vực tỉnh Kon Tum; Hệ thống số liệu gốc đo đạc;
 2. Hệ thống điểm đo đạc cơ sở, điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; Hệ thống ảnh máy bay, ảnh vệ tinh phục vụ đo đạc và bản đồ;
 3. Hệ thống bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính cơ sở; Bản đồ hành chính, bản đồ địa lý tổng hợp và các loại bản đồ chuyên đề khác;
 4. Hệ thống thông tin địa lý;
 5. Hệ thống bản đồ quy hoạch;
 6. Kết quả, hồ sơ thẩm định hoạt động đo đạc kèm theo giấy phép đo đạc của tổ chức hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh;
 7. Hồ sơ, báo cáo về đo đạc bản đồ hàng năm trên địa bàn tỉnh.

 III. Dữ liệu về môi trường: 

 1. Các kết quả điều tra, khảo sát về môi trường;
 2. Dữ liệu, thông tin về đa dạng sinh học;
 3. Dữ liệu, thông tin về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
 4. Kết quả về giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết;
 5. Danh sách, thông tin về các nguồn thải, chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường;
 6. Các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường; Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được đưa ra khỏi danh sách;
 7. Kết quả điều tra, khảo sát về hiện trạng môi trường, chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường;
 8. Thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường được phép trao đổi;
 9. Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường;
 10. Hồ sơ, báo cáo, kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum;
 11. Hồ sơ báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 IV. Dữ liệu về tài nguyên nước: 

 1. Hồ sơ, báo cáo quy hoạch về tài nguyên nước: (Số lượng, chất lượng nước mặt, nước dưới đất; số liệu điều tra khảo sát địa chất thủy văn; Các dữ liệu về khai thác và sử dụng tài nguyên nước; Quy hoạch các lưu vực sông, quản lý, khai thác, bảo vệ các nguồn nước ...);
 2. Các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước;
 3. Hồ sơ, kết quả cấp phép, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
 4. Hồ sơ, kết quả của các dự án, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 V. Dữ liệu về địa chất và khoáng sản: 

 1. Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản; Quy hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản;
 2. Báo cáo các hoạt động về địa chất và khoáng sản; Báo cáo quản lý nhà nước hàng năm về hoạt động địa chất và khoáng sản;
 3. Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản;
 4. Hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về địa chất và khoáng sản.

 

VI. Dữ liệu về khí tượng thủy văn: 

 1. Các tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về khí tượng thuỷ văn, môi trường không khí và nước, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ô dôn;
 2. Các loại biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh, các loại phim, ảnh về các đối tượng nghiên cứu khí tượng thuỷ văn;
 3. Hồ sơ kỹ thuật của các công trình khí tượng thuỷ văn;
 4. Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về hoạt động khí tượng thủy văn.

 VII. Kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường.

 VIII. Hồ sơ về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

1.      Hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, hòa giải, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

 IX. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về tài nguyên và môi trường.

 X. Các loại dữ liệu khác liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
 
thong diep phong covid 2023

Bien Dong

tham van DTM

HOC TAP LAM THEO

THONG TIN TUYEN TRUYEN

tthc tnmt

phan anh kien nghi

THIEN TAI

LICH TIEP CONG DAN

BANG GIA DAT

CONG THONG TIN

TCVN ISO 9001 2015
 
TIEP CAN THONG TIN
 
thu thap du lieu 2023
 
congpd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây