LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
20/02/2023
14:00 Họp làm rõ các nội dung đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
14:00 Vệ việc xứ lý đối với nội dung cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY thuê đất để thực hiện dự án nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo UBND tỉnh A Byot
14:00 Dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tháng 02 năm 2023 Hội trường UBND thành phố Kon Tum A Byot
07:00 Kiểm tra, xác định hành vi đổ thải Thủy điện Đăk Piu 2 theo Kết Luận Thanh tra Chính phủ Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Huyện Ngọc Hồi Trương Đạt
Thứ ba
21/02/2023
14:00 Họp xử lý việc điều chỉnh Thiết kỹ thuật - Dự toán dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
15:30 Họp xử lý đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện Quy hoạch KCN Sao Mai (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Kiểm tra, xác định hành vi đổ thải Thủy điện Đăk Psi 6 theo Kết Luận Thanh tra Chính phủ Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Huyện Đăk Hà Trương Đạt
08:00 Họp tháo gỡ khó khăn trong công tác QL, sử dụng đất Công ty TNHH MTV 732 A Byot
08:00 Tiếp công dân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6,Khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
22/02/2023
13:55 Họp bàn giải quyết vướng mắc công tác bồi thường GPMB dự án Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất Phòng họp số 2 (tầng 7) A Byot
14:00 Làm việc với Tập đoàn FLC về Kết luận 1595 (dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp bàntham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ vướng mắc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) A Byot
14:00 Họp BCĐ bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với các đơn vị về lập quy hoạch xây dựng, đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tập huấn Thanh tra Ngành (Dự kiến) Thành phố Quy NHơn Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
23/02/2023
14:00 Họp xem xét kiểm điểm trách nhiệm theo Kết luận Thanh tra Chính phủ 1595 (Dự kiến) Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tập huấn Thanh tra Ngành (Dự kiến) Thành phố Quy NHơn Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp về dự án của Công ty cổ phần cây xanh Bình Nguyên (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
24/02/2023
14:00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2023 (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Công bố trao giấy công nhận sản phẩm OCOP năm 2022 (đợt 2) Phòng họp số 1 (tầng 2) Trương Đạt
Chủ nhật
26/02/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tập huấn Thanh tra Ngành Thành phố Quy Nhơn Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tiếp công dân hàng tháng Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 1018/QĐ-TTCP Hội trường (tầng 7) A Byot

Thứ hai (20/02/2023)

14:00:
Họp làm rõ các nội dung đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Vệ việc xứ lý đối với nội dung cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY thuê đất để thực hiện dự án nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tháng 02 năm 2023
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra, xác định hành vi đổ thải Thủy điện Đăk Piu 2 theo Kết Luận Thanh tra Chính phủ
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (21/02/2023)

14:00:
Họp xử lý việc điều chỉnh Thiết kỹ thuật - Dự toán dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:30:
Họp xử lý đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện Quy hoạch KCN Sao Mai (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra, xác định hành vi đổ thải Thủy điện Đăk Psi 6 theo Kết Luận Thanh tra Chính phủ
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Huyện Đăk Hà
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Họp tháo gỡ khó khăn trong công tác QL, sử dụng đất
Thành phần:
Địa điểm: Công ty TNHH MTV 732
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6,Khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường Liên minh HTX tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (22/02/2023)

13:55:
Họp bàn giải quyết vướng mắc công tác bồi thường GPMB dự án Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Làm việc với Tập đoàn FLC về Kết luận 1595 (dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp bàntham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ vướng mắc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp BCĐ bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với các đơn vị về lập quy hoạch xây dựng, đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tập huấn Thanh tra Ngành (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Quy NHơn
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (23/02/2023)

14:00:
Họp xem xét kiểm điểm trách nhiệm theo Kết luận Thanh tra Chính phủ 1595 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tập huấn Thanh tra Ngành (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Quy NHơn
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp về dự án của Công ty cổ phần cây xanh Bình Nguyên (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ sáu (24/02/2023)

14:00:
Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2023 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Công bố trao giấy công nhận sản phẩm OCOP năm 2022 (đợt 2)
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Chủ nhật (26/02/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tập huấn Thanh tra Ngành
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân hàng tháng
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 1018/QĐ-TTCP
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây