LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
13/02/2023
14:00 Tham gia Đoàn kiểm tra Đề án 61 UBND huyện Sa Thầy A Byot
08:00 Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất dư án Thủy điện Nam Vao 1, Thượng Nam Vao của Công ty CP thủy điện Nam Vao; dự án Nhà máy sơ chế, chế biến các loại thực phẩm từ dược liệu Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên Phòng QHKHSDĐ, VPĐKĐĐ Hội trường (tầng 7) A Byot
08:00 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
10:55 Tham dự phiên xét xử vụ án ông Hà Trọng Minh Tòa án Đà Nẵng Trương Đạt
Thứ ba
14/02/2023
14:00 Kiểm tra thực địa, lập thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xuân Thành Gia Lai để bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý, bố trí sử dụng theo quy định Thành phố Kon Tum A Byot
08:30 Họp xử lý đối với nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY thuê đất (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
Thứ tư
15/02/2023
14:00 Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty TNHH Năng lượng gió Kon Plong và Tập đoàn Sun Group Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
14:50 Tham dự phiên xét xử vụ án ông Hà Trọng Minh Tòa án Đà Nẵng Trương Đạt
08:30 Họp về thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp để chuyển mục đích và cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh quyết định cho thuê rừng, giao đất rừng quản lý đối với các dự án cho thuê rừng (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
10:00 Kiểm tra khu vực khoáng sản, thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích mỏđá không ảnh hưởng đến rừng tựnhiên củamỏđá làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông Huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
Thứ năm
16/02/2023
14:00 Dự Chương trình cà phê doanh nghiệp, doanh nhân tháng 2/2023; Gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân xuân quý mão 2023 (Dự kiến) Nhà khách Hữu Nghị Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Họp xử lý các vấn đề liên quan Phương án đấu giá lô đất C21 tại khu vực Nam Đăk Bla (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
09:30 Họp xử lý đấu giá quyền sử dụng đất Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện Quy hoạch KCN Sao Mai (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
Thứ sáu
17/02/2023
14:00 Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án di dân huyện Ia H’Drai đánh giá công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (Dự kiến) Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp xử lý Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
Chủ nhật
19/02/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:00 Kiểm tra, xác định hành vi đổ thải Thủy điện Đăk Re theo Kết Luận Thanh tra Chính phủ Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plông Trương Đạt
08:30 Về việc kiểm tra rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đắk Mi 1 Hội trường (tầng 7) A Byot
08:30 Họp kiểm tra rà soát chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đắk Mi 1 theo Công văn số 329/VP-NNTN ngày19 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Thanh tra Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot

Thứ hai (13/02/2023)

14:00:
Tham gia Đoàn kiểm tra Đề án 61
Thành phần:
Địa điểm: UBND huyện Sa Thầy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất dư án Thủy điện Nam Vao 1, Thượng Nam Vao của Công ty CP thủy điện Nam Vao; dự án Nhà máy sơ chế, chế biến các loại thực phẩm từ dược liệu Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên
Thành phần: Phòng QHKHSDĐ, VPĐKĐĐ
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
10:55:
Tham dự phiên xét xử vụ án ông Hà Trọng Minh
Thành phần:
Địa điểm: Tòa án Đà Nẵng
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (14/02/2023)

14:00:
Kiểm tra thực địa, lập thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xuân Thành Gia Lai để bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý, bố trí sử dụng theo quy định
Thành phần:
Địa điểm: Thành phố Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Họp xử lý đối với nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY thuê đất (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (15/02/2023)

14:00:
Dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty TNHH Năng lượng gió Kon Plong và Tập đoàn Sun Group
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:50:
Tham dự phiên xét xử vụ án ông Hà Trọng Minh
Thành phần:
Địa điểm: Tòa án Đà Nẵng
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:30:
Họp về thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp để chuyển mục đích và cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh quyết định cho thuê rừng, giao đất rừng quản lý đối với các dự án cho thuê rừng (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
10:00:
Kiểm tra khu vực khoáng sản, thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích mỏđá không ảnh hưởng đến rừng tựnhiên củamỏđá làng Ngọc Leng, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (16/02/2023)

14:00:
Dự Chương trình cà phê doanh nghiệp, doanh nhân tháng 2/2023; Gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân xuân quý mão 2023 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Nhà khách Hữu Nghị
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp xử lý các vấn đề liên quan Phương án đấu giá lô đất C21 tại khu vực Nam Đăk Bla (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:30:
Họp xử lý đấu giá quyền sử dụng đất Dự án chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện Quy hoạch KCN Sao Mai (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ sáu (17/02/2023)

14:00:
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án di dân huyện Ia H’Drai đánh giá công tác năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp xử lý Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (19/02/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra, xác định hành vi đổ thải Thủy điện Đăk Re theo Kết Luận Thanh tra Chính phủ
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Huyện Kon Plông
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:30:
Về việc kiểm tra rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đắk Mi 1
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Họp kiểm tra rà soát chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đắk Mi 1 theo Công văn số 329/VP-NNTN ngày19 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Thanh tra Sở
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây