LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
06/12/2021
13:30 Họp thẩm địn báo cáo ĐTM dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp Đăk Blà Phòng Môi trường Hội trường tầng 7 Trương Đạt
14:00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2021 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Kiểm tra thực tế Huyện Ia HDrai Võ Thanh Hải
08:00 Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
07/12/2021
14:00 Hội nghị trực tuyến khu vực miền Trung góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
07:00 Làm việc với Sở Nội vụ Sở Nội vụ Trương Đạt
Thứ tư
08/12/2021
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng triệu tập (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh A Byot
08:00 Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
09/12/2021
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp công dân định kỳ Phòng Tiếp công dân tầng 2 Tòa B Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
10/12/2021
14:00 Kiểm tra thực tế các vị trí xây dựng công trình Sở Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Dự kiến) Huyện Kon Rẫy A Byot
Thứ bảy
11/12/2021
07:30 Kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục KonTum (12/12/1931-12/12/2021) Ngục Kon Tum Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
12/12/2021
07:00 Họp giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (06/12/2021)

13:30:
Họp thẩm địn báo cáo ĐTM dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp Đăk Blà
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2021
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Kiểm tra thực tế
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Ia HDrai
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Thành phần:
Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (07/12/2021)

14:00:
Hội nghị trực tuyến khu vực miền Trung góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Làm việc với Sở Nội vụ
Thành phần:
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ tư (08/12/2021)

08:00:
Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng triệu tập (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Thành phần:
Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (09/12/2021)

07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân định kỳ
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tầng 2 Tòa B
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ sáu (10/12/2021)

14:00:
Kiểm tra thực tế các vị trí xây dựng công trình Sở Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Rẫy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ bảy (11/12/2021)

07:30:
Kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục KonTum (12/12/1931-12/12/2021)
Thành phần:
Địa điểm: Ngục Kon Tum
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (12/12/2021)

07:00:
Họp giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây