LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
29/11/2021
13:10 Họp tháo gỡ vướng mắc theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 1 tầng 7 A Byot
14:00 Họp xem xét nội dung bồi thường hỗ trợ Thủy điện Đăk Đrinh Hội trường tầng 7 Trương Đạt
14:00 Thẩm định dự thảo báo cáo tổng kết đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy A Byot
07:00 Kiểm tra, làm rõ việc làm công trình homesay trên đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất được cho thuê để sử dụng vào mục đích nông nghiệp và việc xử lý vi phạm của UBND huyện Kon Plông đối với việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Bửu Lộc An và hộ ông Trần Thiện Sang. Nguyễn Minh Tuấn,Trần Ngọc Nghĩa,Nguyễn Hải Vân UBND xã Măng Cành A Byot
08:00 Dự Hội nghị đối thoại cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Trương Đạt
08:00 Dự Hội nghị đối thoại cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Trương Đạt
08:00 Dự Hội nghị đối thoại cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Trương Đạt
08:00 Phúc tra công tác đo đạc bản đồ Huyện Kon Plong A Byot
Thứ ba
30/11/2021
14:00 Làm việc với các đơn vị về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tăng thu ngân sách địa phương (Dự kiến) UBND tỉnh Võ Thanh Hải
14:30 Dự Hội nghị Bàn về kế hoạch đầu tư xây dựng tổ hợp dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum và Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Kon Tum với Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam (Dự kiến) Khách sạn Đông Dương Nguyễn Văn Lộc
15:00 Về việc đầu tư vùng nguyên liệu; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụcây ăn trái tại tỉnh Kon Tum Sở NN&PTNT Trương Đạt
08:00 Phúc tra công tác đo đạc bản đồ Huyện Kon Plong A Byot
08:30 Làm việc Đoàn công tác Tổng cục Môi trường Hội trường tầng 7 Trương Đạt
Thứ tư
01/12/2021
14:30 Nghiệm thu chỉnh lý tài liệu tồn động Trung tâm CNTT Võ Thanh Hải
14:30 Làm việc về việc đầu tư vùng nguyên liệu; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ cây ăn trái tại tỉnh Kon Tum (Dự kiến) Nhà B Trung tâm hành chính tỉnh A Byot
08:00 Phúc tra công tác đo đạc bản đồ Huyện Tu Mơ Rông A Byot
Thứ năm
02/12/2021
07:00 Dự Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (Dự kiến) Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Chủ nhật
05/12/2021
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Diễn đàn trực tuyến cấp cao thường niên lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc Đoàn kiểm tra công tác dân vận Hội trường tầng 7 A Byot

Thứ hai (29/11/2021)

13:10:
Họp tháo gỡ vướng mắc theo đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp xem xét nội dung bồi thường hỗ trợ Thủy điện Đăk Đrinh
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Thẩm định dự thảo báo cáo tổng kết đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra, làm rõ việc làm công trình homesay trên đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất được cho thuê để sử dụng vào mục đích nông nghiệp và việc xử lý vi phạm của UBND huyện Kon Plông đối với việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Bửu Lộc An và hộ ông Trần Thiện Sang.
Thành phần: Nguyễn Minh Tuấn,Trần Ngọc Nghĩa,Nguyễn Hải Vân
Địa điểm: UBND xã Măng Cành
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị đối thoại cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị đối thoại cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị đối thoại cấp cao chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác đo đạc bản đồ
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (30/11/2021)

14:00:
Làm việc với các đơn vị về công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tăng thu ngân sách địa phương (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:30:
Dự Hội nghị Bàn về kế hoạch đầu tư xây dựng tổ hợp dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum và Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Kon Tum với Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Khách sạn Đông Dương
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:00:
Về việc đầu tư vùng nguyên liệu; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụcây ăn trái tại tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác đo đạc bản đồ
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Làm việc Đoàn công tác Tổng cục Môi trường
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ tư (01/12/2021)

14:30:
Nghiệm thu chỉnh lý tài liệu tồn động
Thành phần:
Địa điểm: Trung tâm CNTT
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:30:
Làm việc về việc đầu tư vùng nguyên liệu; xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ cây ăn trái tại tỉnh Kon Tum (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Nhà B Trung tâm hành chính tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác đo đạc bản đồ
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (02/12/2021)

07:00:
Dự Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (05/12/2021)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Diễn đàn trực tuyến cấp cao thường niên lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc Đoàn kiểm tra công tác dân vận
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây