LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
22/11/2021
13:30 Dự họp đánh giá phân loại viên chức Trung tâm Quan trắc TN&MT Trương Đạt
13:30 Dự họp phân loại viên chức Trung tâm CNTT TN&MT Trung tâm CNTT Võ Thanh Hải
14:00 Họp bàn, tham mưu UBND tỉnh về nội dungBáo cáo số 120/BC-TTPTQĐ ngày 05/11/2021 và số 123/BC-TTPTQĐ ngày 09/11/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sở Xây dựng Trương Đạt
14:00 Tham dự buổi làm việc của UBND tỉnh UBND tỉnh Trương Đạt
14:00 Họp bàn về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạnthuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ A Byot
07:30 ự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghịquyết 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3năm 2002Hội nghịlần thứ5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX vềtiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quảkinh tếtập thểvà 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Hội Trường Ngọc Linh A Byot
08:00 Tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV Xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
08:00 Họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XII Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
23/11/2021
14:00 Tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa X Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
Thứ tư
24/11/2021
14:00 Tiếp xác cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum A Byot
08:00 Tiếp xác cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn giám sát 258 Huyện ủy Đăk Tô A Byot
Thứ năm
25/11/2021
14:00 Tiếp xác cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
26/11/2021
13:30 Làm việc Đoàn giám sát 258 Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
14:00 Tham gia phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
28/11/2021
07:00 Họp giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự làm việc tại UBND tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (22/11/2021)

13:30:
Dự họp đánh giá phân loại viên chức
Thành phần:
Địa điểm: Trung tâm Quan trắc TN&MT
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
13:30:
Dự họp phân loại viên chức Trung tâm CNTT TN&MT
Thành phần:
Địa điểm: Trung tâm CNTT
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn, tham mưu UBND tỉnh về nội dungBáo cáo số 120/BC-TTPTQĐ ngày 05/11/2021 và số 123/BC-TTPTQĐ ngày 09/11/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Tham dự buổi làm việc của UBND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạnthuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:30:
ự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghịquyết 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3năm 2002Hội nghịlần thứ5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX vềtiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quảkinh tếtập thểvà 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XII
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (23/11/2021)

14:00:
Tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa X
Thành phần:
Địa điểm: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (24/11/2021)

14:00:
Tiếp xác cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xác cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn giám sát 258
Thành phần:
Địa điểm: Huyện ủy Đăk Tô
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (25/11/2021)

14:00:
Tiếp xác cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (26/11/2021)

13:30:
Làm việc Đoàn giám sát 258
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Tham gia phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2021
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (28/11/2021)

07:00:
Họp giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự làm việc tại UBND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây