LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
06/11/2023
13:30 Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh việc xây dựng và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở Thanh tra tỉnh A Byot,Nguyễn Văn Lộc
08:00 Làm việc Đoàn Thanh tra tỉnh việc thực hiện chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Phương án Đăng ký cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế và hộ gia đình, cá nhân từ năm 2019 đến năm 2021 Phòng Kế hoạch - Tài chính,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất Thanh tra tỉnh A Byot,Nguyễn Văn Lộc
09:00 Kiểm tra Nhà máy chế biến mủ cao su Chư Mom ray và Nhà máy chế biến mủ cao su Sa Thầy Thanh tra Sở,Phòng Môi trường Huyện Ia H'Drai Trương Đạt
Thứ ba
07/11/2023
13:30 Làm việc Đoàn Thanh tra tỉnh việc giao dự toán, quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động thu phí, lệ phí và cấp giấy CNQSD đất của VP ĐKĐĐ tỉnh Phòng Kế hoạch - Tài chính Thanh tra tỉnh A Byot,Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình: Trung tâm thể dục, thể thao kết hợp xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồ Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất Hội trường (tầng 7) Trương Đạt
14:00 Làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum (xác minh nguồn gốc đất bà Trịnh THị Ánh Ngọc) Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Phòng họp số 1 (tầng 2) A Byot
08:00 Đoàn Giám sát công tác BT, HT, TĐC một số dự án Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất HT Phường Trường Chinh Trương Đạt
Thứ tư
08/11/2023
14:00 Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum Phòng Môi trường Hội trường (tầng 7) Trương Đạt
08:00 Tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự HT Đảng uỷ Khối Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông Xã Đăk Tăng, Kon Plông Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
09/11/2023
13:00 (Dự kiến) Tham dự các cuộc đấu giá khoáng sản năm 2023 Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ:Số211, đường TrầnHưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum,tỉnh Kon Tum) Võ Thanh Hải
13:00 Thẩm định tại chỗ vụ án Hồ Đắc Công Phương Thanh tra Sở Tổ 3 P. Trần Hưng Đạo Trương Đạt
13:30 Tiếp xúc cử tri tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông Xã Măng Bút, huyện Kon Plông Nguyễn Văn Lộc
07:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Thứ sáu
10/11/2023
14:00 Tham gia khiếu kiện quyết định hành chính tại Tào án nhân dân tỉnh (Vụ Hồ Đắc Công Phương) TAND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
12/11/2023
06:30 Đón, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (15h30 làm việc tại UBND tỉnh) Đồn biên phòng Sa Thầy A Byot
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn Giám sát của UBMTTQVN về công tác BTHTTĐC một số dự án Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất HT phường Trường Chính Trương Đạt
09:00 Làm việc liên quan đến đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá khai thác khoáng sản (Công ty TNHH MTV Định Phát) Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Phòng họp số 1 (tầng 7) Võ Thanh Hải

Thứ hai (06/11/2023)

13:30:
Làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh việc xây dựng và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: A Byot,Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Làm việc Đoàn Thanh tra tỉnh việc thực hiện chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Phương án Đăng ký cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế và hộ gia đình, cá nhân từ năm 2019 đến năm 2021
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: A Byot,Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:00:
Kiểm tra Nhà máy chế biến mủ cao su Chư Mom ray và Nhà máy chế biến mủ cao su Sa Thầy
Thành phần: Thanh tra Sở,Phòng Môi trường
Địa điểm: Huyện Ia H'Drai
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (07/11/2023)

13:30:
Làm việc Đoàn Thanh tra tỉnh việc giao dự toán, quyết toán kinh phí liên quan đến hoạt động thu phí, lệ phí và cấp giấy CNQSD đất của VP ĐKĐĐ tỉnh
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: A Byot,Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình: Trung tâm thể dục, thể thao kết hợp xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồ
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum (xác minh nguồn gốc đất bà Trịnh THị Ánh Ngọc)
Thành phần: Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Đoàn Giám sát công tác BT, HT, TĐC một số dự án
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: HT Phường Trường Chinh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ tư (08/11/2023)

14:00:
Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự
Thành phần:
Địa điểm: HT Đảng uỷ Khối
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Tăng, Kon Plông
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (09/11/2023)

13:00:
(Dự kiến) Tham dự các cuộc đấu giá khoáng sản năm 2023
Thành phần:
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ:Số211, đường TrầnHưng Đạo, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum,tỉnh Kon Tum)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
13:00:
Thẩm định tại chỗ vụ án Hồ Đắc Công Phương
Thành phần: Thanh tra Sở
Địa điểm: Tổ 3 P. Trần Hưng Đạo
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
13:30:
Tiếp xúc cử tri tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông
Thành phần:
Địa điểm: Xã Măng Bút, huyện Kon Plông
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (10/11/2023)

14:00:
Tham gia khiếu kiện quyết định hành chính tại Tào án nhân dân tỉnh (Vụ Hồ Đắc Công Phương)
Thành phần:
Địa điểm: TAND tỉnh Kon Tum
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (12/11/2023)

06:30:
Đón, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (15h30 làm việc tại UBND tỉnh)
Thành phần:
Địa điểm: Đồn biên phòng Sa Thầy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn Giám sát của UBMTTQVN về công tác BTHTTĐC một số dự án
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: HT phường Trường Chính
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
09:00:
Làm việc liên quan đến đề nghị hủy kết quả trúng đấu giá khai thác khoáng sản (Công ty TNHH MTV Định Phát)
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây