LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
30/10/2023
07:00 Kiểm tra Nhà máy chế biến mũ cao su Vạn Lợi Phòng Môi trường,Thanh tra Sở xã Kroong, TP Kon Tum Trương Đạt
08:00 Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội nghị trực tuyến về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 HT Ngọc Linh A Byot
Thứ ba
31/10/2023
14:00 Đề xuất giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Duy Công vướng mắc thủ tục nộp thuế để đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum ngày 22/9/2023 và Triển khai Mục 2 Thông báo 6827/TB-Vp ngày 26/10/2023 của Văn Phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Tổ trưởng Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP tại cuộc họp Tổ công tác Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra sở Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot
14:00 - Về đề ngh ịđiều chỉnh dự án kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty Cổ phần MDen- Về đề ngh điều chỉnh Dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum -Măng Đen PH số 1 UBND tỉnh A Byot
07:25 Tham Gia đoàn Giám sát bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa abnf tỉnh Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất Thành phố Kon Tum Trương Đạt
08:00 Mời dự cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với BCSĐ UBND tỉnh về một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh HT Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lộc
10:00 Về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trong khai thác sử dụng tài nguyên nước công trình thủy điện Đăk Glei Tại phòng họp UBND xã Đăk Long, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
Thứ tư
01/11/2023
14:00 Họp thông qua dư thảo kiểm điểm trách nhiệm theo Kết luận Thanh tra 1595/KL-TTCP Văn phòng,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Trung tâm phát triển quỹ đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt
08:00 Tham dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Phụ nữ năm 2023 HT Ngọc Linh Võ Thanh Hải
08:00 Mời họp, làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Phòng Kế hoạch - Tài chính,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh A Byot,Nguyễn Văn Lộc
08:00 Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Hội nghị Giám đốc Sở, ngành;trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp bàn các nội dung liên quan hồ sơ môi trường của dự án thủy điện Đăk Pek PH số 2 UBND tỉnh Trương Đạt
Thứ năm
02/11/2023
14:00 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023 HT lớn UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tham gia Phiên đối thoại ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý TAND tỉnh Trương Đạt
08:00 Mời họp, làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Phòng Kế hoạch - Tài chính,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh A Byot,Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
05/11/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:30 Triển khai Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng HT UBKT tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Nguyễn Thị Gấm

Thứ hai (30/10/2023)

07:00:
Kiểm tra Nhà máy chế biến mũ cao su Vạn Lợi
Thành phần: Phòng Môi trường,Thanh tra Sở
Địa điểm: xã Kroong, TP Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (31/10/2023)

14:00:
Đề xuất giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Duy Công vướng mắc thủ tục nộp thuế để đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum ngày 22/9/2023 và Triển khai Mục 2 Thông báo 6827/TB-Vp ngày 26/10/2023 của Văn Phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm Tổ trưởng Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP tại cuộc họp Tổ công tác
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra sở
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot
Ghi chú:
14:00:
- Về đề ngh ịđiều chỉnh dự án kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty Cổ phần MDen- Về đề ngh điều chỉnh Dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum -Măng Đen
Thành phần:
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:25:
Tham Gia đoàn Giám sát bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa abnf tỉnh
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Thành phố Kon Tum
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Mời dự cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với BCSĐ UBND tỉnh về một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HT Tỉnh uỷ
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
10:00:
Về việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trong khai thác sử dụng tài nguyên nước công trình thủy điện Đăk Glei
Thành phần:
Địa điểm: Tại phòng họp UBND xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (01/11/2023)

14:00:
Họp thông qua dư thảo kiểm điểm trách nhiệm theo Kết luận Thanh tra 1595/KL-TTCP
Thành phần: Văn phòng,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Môi trường,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Thanh tra Sở,Trung tâm phát triển quỹ đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Tham dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Phụ nữ năm 2023
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Mời họp, làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: A Byot,Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Hội nghị Giám đốc Sở, ngành;trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn các nội dung liên quan hồ sơ môi trường của dự án thủy điện Đăk Pek
Thành phần:
Địa điểm: PH số 2 UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (02/11/2023)

14:00:
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023
Thành phần:
Địa điểm: HT lớn UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Phiên đối thoại ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý
Thành phần:
Địa điểm: TAND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Mời họp, làm việc với Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Thanh tra tỉnh
Chủ trì: A Byot,Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (05/11/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:30:
Triển khai Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng
Thành phần:
Địa điểm: HT UBKT tỉnh uỷ
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Nguyễn Thị Gấm
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây