LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
01/11/2021
14:00 Dự họp về các nội dung liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh A Byot
14:00 Họp bàn để thành lập tổ rà soát, kiểm tra đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê dự án Khách sạn tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất Phòng họp số 1 tầng 7 Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Thứ ba
02/11/2021
13:30 Phối hợp đề xuất kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh (Công trình thủy điện Đăk Ne và Thủy điện Thượng Kon Tum) Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường tầng 7 Võ Thanh Hải
14:00 Xác định nguồn gốc xử dụng đất của các hộ dân đang sử dụng đất tại khu vực san ủi mặc bằng khu Trung tâm hành chính huyện theo quyết định 1318/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn thiện bản đồ giao đất Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 1 tầng 7 A Byot
08:00 Thẩm định “Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố” Phòng họp tại tầng 2 -Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum A Byot
Thứ tư
03/11/2021
14:00 Họp tham mưu báo cáo UBND tỉnh giá đất phi nông nghiệp khác chưa có giá trong bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo đề nghị của Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất Hội trường tầng 7 A Byot
08:00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Tổ chức kiểm tra thực địa vị trí đất dự kiến đề xuất UBND tỉnh giao cho Ban Trị sự tại thôn Plei Weh, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Sở Nội vụ A Byot
Thứ năm
04/11/2021
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Giám sát Công tác quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng tại huyện Đăk Glei (Cả ngày) Huyện Đăk Glei A Byot
Chủ nhật
07/11/2021
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (01/11/2021)

14:00:
Dự họp về các nội dung liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn để thành lập tổ rà soát, kiểm tra đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê dự án Khách sạn tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Sở Tài Nguyên và Môi Trường
Ghi chú:

Thứ ba (02/11/2021)

13:30:
Phối hợp đề xuất kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh (Công trình thủy điện Đăk Ne và Thủy điện Thượng Kon Tum)
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Xác định nguồn gốc xử dụng đất của các hộ dân đang sử dụng đất tại khu vực san ủi mặc bằng khu Trung tâm hành chính huyện theo quyết định 1318/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn thiện bản đồ giao đất
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Thẩm định “Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh, tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố”
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tại tầng 2 -Tòa nhà B, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (03/11/2021)

14:00:
Họp tham mưu báo cáo UBND tỉnh giá đất phi nông nghiệp khác chưa có giá trong bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo đề nghị của Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Tổ chức kiểm tra thực địa vị trí đất dự kiến đề xuất UBND tỉnh giao cho Ban Trị sự tại thôn Plei Weh, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (04/11/2021)

07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Giám sát Công tác quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng tại huyện Đăk Glei (Cả ngày)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Glei
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (07/11/2021)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây