LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
02/10/2023
08:00 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV TT Măng Đen, Huyện Kon Plong Trương Đạt
08:00 Họp về việc thu hồi dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 50/ND-CP của Chính phủ PH số 1 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
09:30 Làm việc với các đơn vị về triển khai xây dựng Đề án Phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững PH số 1 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
03/10/2023
13:15 Gặp mặt 78 năm truyền thống Ngành KTTV Việt nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm hệ thống dông sét, mưa, lũ Đài KTTV Kon Tum Võ Thanh Hải
14:00 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum A Byot
14:00 Họp xử lý các vướng mắc trong công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ia H’Drai PH số 1 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
15:30 Làm việc với các đơn vị về dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai, tỉnh Kon Tum PH số 1 UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 - Cuộc họp thứ nhất: Xử lý việc thu hồi đất đã cho Hợp tác xã Lan Rừng Măng Đen thuê.
- Cuộc họp thứ hai: Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện khắc phục nội dung kiểm toán Nhà nước tại Công văn số44/KTNN-TH ngày 29 tháng 3 năm 2019 về quản lý sử dụng đất của Doanh nghiệp nhà nước trong và sau cổ phần hóa
Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất PH số 1 UBND tỉnh A Byot
08:30 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV xã TMR, huyện Tu Mơ Rông Võ Thanh Hải
Thứ tư
04/10/2023
13:30 Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo HT lớn UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV xã Ya Xier, huyện Sa Thầy A Byot
15:00 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở làm việc với BTV Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh Phạm Đức Thọ,Nguyễn Thị Gấm,Lê Văn Tấn,Huỳnh Thúc Viên,Lê Quang Trưởng Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Lễ phát động và Hội nghị chuyển đổi số năm2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum KS IN dochine A Byot
08:30 Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:30 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV TT Đăk Glei, huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
Thứ năm
05/10/2023
14:00 Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh 9tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm2023 HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp tham mưu báo cáo UBND tỉnh giá đất công trình năng lượng làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Hội trường (tầng 7) A Byot
08:00 Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh BCH QS tỉnh A Byot
09:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Chủ nhật
08/10/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tham gia Đoàn Giám sát HDND tỉnh tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình thuỷ điện Đăk Đrinh Huyện Kon Plông Trương Đạt

Thứ hai (02/10/2023)

08:00:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV
Thành phần:
Địa điểm: TT Măng Đen, Huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Họp về việc thu hồi dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 50/ND-CP của Chính phủ
Thành phần:
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
09:30:
Làm việc với các đơn vị về triển khai xây dựng Đề án Phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững
Thành phần:
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (03/10/2023)

13:15:
Gặp mặt 78 năm truyền thống Ngành KTTV Việt nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm hệ thống dông sét, mưa, lũ
Thành phần:
Địa điểm: Đài KTTV Kon Tum
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV
Thành phần:
Địa điểm: P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp xử lý các vướng mắc trong công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Thành phần:
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:30:
Làm việc với các đơn vị về dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai, tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
- Cuộc họp thứ nhất: Xử lý việc thu hồi đất đã cho Hợp tác xã Lan Rừng Măng Đen thuê.
- Cuộc họp thứ hai: Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện khắc phục nội dung kiểm toán Nhà nước tại Công văn số44/KTNN-TH ngày 29 tháng 3 năm 2019 về quản lý sử dụng đất của Doanh nghiệp nhà nước trong và sau cổ phần hóa
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV
Thành phần:
Địa điểm: xã TMR, huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ tư (04/10/2023)

13:30:
Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Thành phần:
Địa điểm: HT lớn UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV
Thành phần:
Địa điểm: xã Ya Xier, huyện Sa Thầy
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
15:00:
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở làm việc với BTV Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh
Thành phần: Phạm Đức Thọ,Nguyễn Thị Gấm,Lê Văn Tấn,Huỳnh Thúc Viên,Lê Quang Trưởng
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Lễ phát động và Hội nghị chuyển đổi số năm2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: KS IN dochine
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, QH khoá XV
Thành phần:
Địa điểm: TT Đăk Glei, huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (05/10/2023)

14:00:
Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh 9tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm2023
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp tham mưu báo cáo UBND tỉnh giá đất công trình năng lượng làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: BCH QS tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (08/10/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tham gia Đoàn Giám sát HDND tỉnh tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình thuỷ điện Đăk Đrinh
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plông
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây