LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
23/08/2021
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Họp bàn thống nhất giải quyết nội dung vướng mắc khó khăn của Công ty TNHH TVDV Trắc địa và Môi trường tại Công văn số 73/BC-TĐMT ngày 16 tháng 8 năm 2021. Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất Phòng họp số 2 tầng 7 A Byot
08:00 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 08 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:00 Kiểm tra khu vực khai thác, sử dụng khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình (tiền cấp quyền năm 2020) Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường tầng 7 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
09:00 Làm việc về đánh giá giá trị còn lại của trụ sở các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Dự kiến) Huyện Tu Mơ Rông A Byot
Thứ ba
24/08/2021
13:55 Họp tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với nhà thời Đăk Mót Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp số 1 tầng 7 A Byot
14:00 Làm việc về đánh giá giá trị còn lại của trụ sở các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Dự kiến) UBND tỉnh A Byot
14:00 Họp rà soát thống nhất về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2022 Sở Tài chính Võ Thanh Hải
09:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Huyện Tu Mơ Rông A Byot
09:00 Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà về tình hình KTXH và các nội dung có liên quan (Dự kiến) Huyện Đăk Hà Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
25/08/2021
13:30 Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh Sở NN&PTNT Trương Đạt
14:00 Về việc tham mưu báo cáo UBND tỉnh giá đất chưa có trong Bảng giá đất định kỳ 05để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất Hội trường tầng 7 A Byot
14:30 họp thống nhất việc thực hiện giao bổ sung diện tích đất lâm nghiệp có rừng cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei và hoàn thiện bản đồ giao đất để có cơ sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Nguyễn Hải Vân Phòng họp số 1 tầng 7 A Byot
08:00 Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà về tình hình KTXH và các nội dung có liên quan (Dự kiến) Huyện Đăk Hà Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
26/08/2021
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Chủ nhật
29/08/2021
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến dự thảoBáo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (23/08/2021)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp bàn thống nhất giải quyết nội dung vướng mắc khó khăn của Công ty TNHH TVDV Trắc địa và Môi trường tại Công văn số 73/BC-TĐMT ngày 16 tháng 8 năm 2021.
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Phòng họp số 2 tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 08 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Kiểm tra khu vực khai thác, sử dụng khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình (tiền cấp quyền năm 2020)
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
Ghi chú:
09:00:
Làm việc về đánh giá giá trị còn lại của trụ sở các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (24/08/2021)

13:55:
Họp tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với nhà thời Đăk Mót
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Làm việc về đánh giá giá trị còn lại của trụ sở các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Họp rà soát thống nhất về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2022
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
09:00:
Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà về tình hình KTXH và các nội dung có liên quan (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Hà
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (25/08/2021)

13:30:
Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Sở NN&PTNT
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Về việc tham mưu báo cáo UBND tỉnh giá đất chưa có trong Bảng giá đất định kỳ 05để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính
Thành phần: Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
họp thống nhất việc thực hiện giao bổ sung diện tích đất lâm nghiệp có rừng cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei và hoàn thiện bản đồ giao đất để có cơ sở tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Nguyễn Hải Vân
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà về tình hình KTXH và các nội dung có liên quan (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Đăk Hà
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (26/08/2021)

07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (29/08/2021)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến dự thảoBáo cáo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây