LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
12/07/2021
14:00 Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp liên quan đến 17 ha rừng bị phá tại xã Ia Đal, huyện Ia H'drai. Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Hội trường tầng 7 A Byot
08:00 Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy và UBND thành phố Kon Tum thống nhất phương án trình UBND tỉnh xem xét chấp thuân bổ sung các điểm mỏ khai thác đất làm vật liệu vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Nguyễn Thị Gấm,Nguyễn Hải Vân Phòng họp số 1 tầng 7 A Byot
Thứ ba
13/07/2021
08:00 Tham gia Đoàn giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp GCNQSD đất Huyện Kon Plong A Byot
Thứ tư
14/07/2021
14:00 Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng QL24, khắc phục thiên tai công trình thủy lợi đập Đăk Toa và Bổ sung quy hoạch đất khoáng sản để đấu giá quyền khai thác các điểm mỏ trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Dự kiến) Huyện Kon Rẫy Nguyễn Văn Lộc
Thứ năm
15/07/2021
14:00 Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
15:00 Tham gia Đoàn giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp GCNQSD đất Huyện Kon Plong A Byot
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 tầng 7 Nguyễn Văn LộcNguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Võ Thanh Hải
Thứ sáu
16/07/2021
14:00 Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
18/07/2021
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
09:00 họp làm việc với công ty TNHH cao su chư mom ray về hồ sơ môi trường Phòng môi trường Hội trường tầng 7 Trương Đạt

Thứ hai (12/07/2021)

14:00:
Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh ủy Kon Tum
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp liên quan đến 17 ha rừng bị phá tại xã Ia Đal, huyện Ia H'drai.
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy và UBND thành phố Kon Tum thống nhất phương án trình UBND tỉnh xem xét chấp thuân bổ sung các điểm mỏ khai thác đất làm vật liệu vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Thành phần: Nguyễn Thị Gấm,Nguyễn Hải Vân
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (13/07/2021)

08:00:
Tham gia Đoàn giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp GCNQSD đất
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (14/07/2021)

14:00:
Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng QL24, khắc phục thiên tai công trình thủy lợi đập Đăk Toa và Bổ sung quy hoạch đất khoáng sản để đấu giá quyền khai thác các điểm mỏ trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ năm (15/07/2021)

14:00:
Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
15:00:
Tham gia Đoàn giám sát việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp, cấp GCNQSD đất
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn LộcNguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (16/07/2021)

14:00:
Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2021 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (18/07/2021)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
họp làm việc với công ty TNHH cao su chư mom ray về hồ sơ môi trường
Thành phần: Phòng môi trường
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây