LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
01/07/2024
13:30 Họp nội dung liên quan công tác thẩm định dự toán Phương án Thiết kế kỹ thuật dự toán phục vục ông tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và Họp nội dung liên quan xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025 Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất PH số 1 UBND tỉnh A Byot
08:00 Làm việc trực tuyến giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh,Thường trực HĐND tỉnh HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
02/07/2024
13:30 Họp để tháo gỡ vướng mắc trong việc nghiệm thu, thanh toán và phân bổ dự toán cho Nhiệm vụ đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Phòng Kế hoạch - Tài chính,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
03/07/2024
14:00 Làm việc Công ty cổ phần Ry Ninh II - Đăk Psi để xác minh nội dung khiếu nại lần đầu Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào Phòng họp số 1 (tầng 7) A Byot
14:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai A Byot
08:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy Trương Đạt
Thứ năm
04/07/2024
14:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà Trương Đạt
07:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:30 Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum A Byot
08:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
Thứ sáu
05/07/2024
14:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
07:30 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương HT Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
07/07/2024
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII (3 ngày, từ ngày 08/7 đến ngày 10/7/2024) HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (01/07/2024)

13:30:
Họp nội dung liên quan công tác thẩm định dự toán Phương án Thiết kế kỹ thuật dự toán phục vục ông tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và Họp nội dung liên quan xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất
Địa điểm: PH số 1 UBND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Làm việc trực tuyến giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh,Thường trực HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (02/07/2024)

13:30:
Họp để tháo gỡ vướng mắc trong việc nghiệm thu, thanh toán và phân bổ dự toán cho Nhiệm vụ đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Thành phần: Phòng Kế hoạch - Tài chính,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (03/07/2024)

14:00:
Làm việc Công ty cổ phần Ry Ninh II - Đăk Psi để xác minh nội dung khiếu nại lần đầu
Thành phần: Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (04/07/2024)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (05/07/2024)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: TT Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (07/07/2024)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII (3 ngày, từ ngày 08/7 đến ngày 10/7/2024)
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây