LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
26/06/2023
14:00 Họp bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnhvề việcxinchủ trương lập dự toán chi phí đo đạc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính tỷ lệ 1/500 Hội trường (tầng 7) A Byot
14:00 Công bố Quyết định thanh tra Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành An Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào,Phạm Quang Hiệp,Dương Minh Hường,Phạm Hữu Đức Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
07:00 Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Công bố Quyết định số 06/QĐ-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Võ Thanh Hải
08:00 Nghỉ phép Tỉnh Đăk Lăk Võ Thanh Hải
08:00 Họp đành giá, nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Sở KH&CN A Byot
Thứ ba
27/06/2023
14:00 Họp điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật -dự toán Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
08:00 Kiểm tra thực địa khu vực dự kiến quy hoạch, đầu tư dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Kon Rẫy (Dự kiến) Huyện Kon Rẫy Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
28/06/2023
14:00 Làm việc với các ngành về việc thu hồi Kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Dự kiến) UBND tỉnh Trương Đạt
08:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Xã Ia Dal, huyện Ia HDrai A Byot
08:00 Đánh giá 02 nhiệm vụ:(1)Ứng dụng GIS và mô hình hóa đánh giá nguồn nước tưới nông nghiệp tỉnh Kon Tum theo các kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật (CMIP6);(2)Ứng dụng công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, giám sát hiện trạng và diễn biến nước mặt, chất lượng nước hồ nội địa từ năm 1991 đến nay tại tỉnh Kon Tum trợ giúp định hướng quy hoạch và đảm bảo an ninh nguồn nước nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững) Sở KH&CN Võ Thanh Hải
09:00 Đánh giá nhiệm vụ:Ứng dụng công nghệ địa không gian trên nền tảng Google Earth Engine (GEE) để quản lý, giám sát lớp phủ rừng nhằm phục vụ phát triển bền vững tài nguyên rừng tỉnh Kon Tum Sở KH&CN A Byot
Thứ năm
29/06/2023
14:00 Làm việc với các ngành về việc gia hạn hợp đồng gói thầu Đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Đăk Nên và xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy Trương Đạt
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (01 ngày) (Dự kiến) Hội trường Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:30 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Xã Đăk Kan, Huyện Ngọc Hồi Võ Thanh Hải
Thứ sáu
30/06/2023
14:00 Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô Võ Thanh Hải
Chủ nhật
02/07/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
09:00 Xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng bảng đơn giá các loại cây trồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Trương Đạt

Thứ hai (26/06/2023)

14:00:
Họp bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnhvề việcxinchủ trương lập dự toán chi phí đo đạc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính tỷ lệ 1/500
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Công bố Quyết định thanh tra Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành An
Thành phần: Trần Công Hậu,Nguyễn Minh Tuấn,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào,Phạm Quang Hiệp,Dương Minh Hường,Phạm Hữu Đức
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Công bố Quyết định số 06/QĐ-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Nghỉ phép
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Đăk Lăk
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Họp đành giá, nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (27/06/2023)

14:00:
Họp điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật -dự toán Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Kiểm tra thực địa khu vực dự kiến quy hoạch, đầu tư dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Kon Rẫy (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (28/06/2023)

14:00:
Làm việc với các ngành về việc thu hồi Kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Ia Dal, huyện Ia HDrai
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Đánh giá 02 nhiệm vụ:(1)Ứng dụng GIS và mô hình hóa đánh giá nguồn nước tưới nông nghiệp tỉnh Kon Tum theo các kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật (CMIP6);(2)Ứng dụng công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, giám sát hiện trạng và diễn biến nước mặt, chất lượng nước hồ nội địa từ năm 1991 đến nay tại tỉnh Kon Tum trợ giúp định hướng quy hoạch và đảm bảo an ninh nguồn nước nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững)
Thành phần:
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Đánh giá nhiệm vụ:Ứng dụng công nghệ địa không gian trên nền tảng Google Earth Engine (GEE) để quản lý, giám sát lớp phủ rừng nhằm phục vụ phát triển bền vững tài nguyên rừng tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (29/06/2023)

14:00:
Làm việc với các ngành về việc gia hạn hợp đồng gói thầu Đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Đăk Nên và xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (01 ngày) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:30:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Đăk Kan, Huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ sáu (30/06/2023)

14:00:
Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (02/07/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng bảng đơn giá các loại cây trồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây