LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
24/06/2024
14:00 Họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH Trí Dũng Kon Tum Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Võ Thanh Hải
14:00 Họp thẩm tra các nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lĩnh vực Ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot
08:30 Tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và rà soát khối lượng nghiệm thu công đoạn Hợp đồng Dự án Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng họp số 2 (tầng 7) A Byot
08:30 Phối hợp kiểm tra, làm rõ các nội dung đổ thải, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở tại dự án công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô (đoạn qua thị trấn Đăk Glei), huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Thanh Tra Sở,phòng Môi trường Phòng họp tại UBND huyện Đăk Glei Võ Thanh Hải
09:00 Kiểm tra thực địa vị trí khiếu nại Công ty TNHH Nhân Thành 10B Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi A Byot
Thứ ba
25/06/2024
13:00 Trao đổi, học tập kinh nghiệm Sở TN&MT Nghệ An HT Sở TN&MT Trương Đạt
14:00 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Hợp đồng xây dựng giá đất Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính Hội trường (tầng 7) A Byot
07:30 Tham gia Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ ông Phạm Tỵ TAND cấp cáo tại Đà Nẵng A Byot
Thứ tư
26/06/2024
07:00 Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2024) Tỉnh Đăk Nông Trương Đạt
Thứ năm
27/06/2024
07:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Dự Hội thảo Khoa học cấp tỉnh về nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội Trường Chính trị tỉnh A Byot
08:00 Dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất HDND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Chủ nhật
30/06/2024
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
07:15 Về việc tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh không ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quyết định thu hồi đất đối với dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ676nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi PH giao ban UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp trực tuyến với các địa phương về Nghị định quy định về đất trồng lúa HT Ngọc Linh A Byot
08:30 Họp Ban chấp hành Đảng uỷ thường kỳ tháng 7/2024 Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (24/06/2024)

14:00:
Họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH Trí Dũng Kon Tum
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm tra các nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lĩnh vực Ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot
Ghi chú:
08:30:
Tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và rà soát khối lượng nghiệm thu công đoạn Hợp đồng Dự án
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Phối hợp kiểm tra, làm rõ các nội dung đổ thải, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở tại dự án công trình Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô (đoạn qua thị trấn Đăk Glei), huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Thanh Tra Sở,phòng Môi trường
Địa điểm: Phòng họp tại UBND huyện Đăk Glei
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Kiểm tra thực địa vị trí khiếu nại Công ty TNHH Nhân Thành 10B
Thành phần: Trần Công Hậu,Trần Ngọc Nghĩa,Phan Thanh Đào
Địa điểm: xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ ba (25/06/2024)

13:00:
Trao đổi, học tập kinh nghiệm Sở TN&MT Nghệ An
Thành phần:
Địa điểm: HT Sở TN&MT
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Hợp đồng xây dựng giá đất
Thành phần: Phòng Bản đồ,Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:30:
Tham gia Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vụ ông Phạm Tỵ
Thành phần:
Địa điểm: TAND cấp cáo tại Đà Nẵng
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (26/06/2024)

07:00:
Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2024)
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Đăk Nông
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ năm (27/06/2024)

07:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Dự Hội thảo Khoa học cấp tỉnh về nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: HDND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Chủ nhật (30/06/2024)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:15:
Về việc tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh không ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quyết định thu hồi đất đối với dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ676nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Thành phần:
Địa điểm: PH giao ban UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp trực tuyến với các địa phương về Nghị định quy định về đất trồng lúa
Thành phần:
Địa điểm: HT Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Họp Ban chấp hành Đảng uỷ thường kỳ tháng 7/2024
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây