LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
19/06/2023
13:30 Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường Văn phòng,Trung tâm phát triển quỹ đất,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường,Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Môi trường,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc
13:30 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh A Byot
14:00 Về nội dung liên quan thực hiện thủ tục pháp lý các điểm mỏ đất, đá có đất san lấp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải,Trương Đạt
07:00 Phối hợp thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước công trình thủy điện BoKo 1 của Công ty TNHH Gia Nghi thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Tại Hội trường UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông Võ Thanh Hải
07:30 Hội thảo"Xây dựng hệ thống giải pháp nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030" Hội Trường Ngọc Linh Trương Đạt
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh A Byot
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Trương Đạt
Thứ ba
20/06/2023
08:00 Dự thính kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội Nguyễn Văn Lộc
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh A Byot
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Trương Đạt
Thứ tư
21/06/2023
07:30 Tham gia trực tuyến xét xử vụ Tý Đường Tòa án Tỉnh Trương Đạt
08:00 Làm việc Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận Thanh tra Phòng họp số 1 (tầng 7) Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Thanh tra Sở
08:00 Tiếp công dân Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Trương Đạt
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh A Byot
Thứ năm
22/06/2023
14:00 Dự phiên họp thẩm tra của Ban KTNS-HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng họp số 1 (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Làm việc Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận Thanh tra Phòng họp số 1 (tầng 7) Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Thanh tra Sở
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh A Byot
08:00 Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh Trương Đạt
Chủ nhật
25/06/2023
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Nghỉ phép Tỉnh Đăk Lăk Võ Thanh Hải
09:00 Tiếp công dân hàng tháng Phòng họp số 1 (tầng 2) Nguyễn Văn Lộc

Thứ hai (19/06/2023)

13:30:
Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần: Văn phòng,Trung tâm phát triển quỹ đất,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường,Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Môi trường,Phòng Bản đồ, Bồi thường và Giá đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
13:30:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Về nội dung liên quan thực hiện thủ tục pháp lý các điểm mỏ đất, đá có đất san lấp đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Võ Thanh Hải,Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Phối hợp thực hiện lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước công trình thủy điện BoKo 1 của Công ty TNHH Gia Nghi thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Hiếu, huyện Kon Plông
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
07:30:
Hội thảo"Xây dựng hệ thống giải pháp nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (20/06/2023)

08:00:
Dự thính kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ tư (21/06/2023)

07:30:
Tham gia trực tuyến xét xử vụ Tý Đường
Thành phần:
Địa điểm: Tòa án Tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Làm việc Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận Thanh tra
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Thanh tra Sở
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (22/06/2023)

14:00:
Dự phiên họp thẩm tra của Ban KTNS-HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Làm việc Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận Thanh tra
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 7)
Chủ trì: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Thanh tra Sở
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý
Thành phần:
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Chủ nhật (25/06/2023)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Nghỉ phép
Thành phần:
Địa điểm: Tỉnh Đăk Lăk
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
09:00:
Tiếp công dân hàng tháng
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp số 1 (tầng 2)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây