LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
21/06/2021
14:00 Mời họp để xem xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh tháo gỡi vướng mắc theo Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Ia H’Drai; vào lúc 14h 00 phút ngày 21/6/2021 Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp tầng 5 A Byot
14:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông Phòng họp tầng 3 (06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh) Trương Đạt
19:30 Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Dự hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng, triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an tỉnh Trương Đạt
08:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Đăk Sao, Huyện Tu Mơ Rông Huyện Tu Mơ Rông A Byot
08:00 Tiếp công dân Ban Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
08:00 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021 Sở KH&CN Võ Thanh Hải
Thứ ba
22/06/2021
14:00 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Dự án khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong Hội trường Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp để xem xét hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản theo đề nghị của UBND thành phố Kon Tum (Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Kon Tum và Biên bản bàn giao hồ sơ sáng ngày 21/6/2021). Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Môi trường Phòng họp tầng 5 Võ Thanh Hải
14:00 Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Thủy điện Nam Vao 2 Phòng Môi trường Phòng họp tầng 3 (06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh) Trương Đạt
14:30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-6-2016 của BTV Tỉnh ủy Hội trường Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lộc
08:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Ngọc Tem, Huyện Kon Plong Huyện Kon Plong A Byot
08:30 Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại (lần 2) Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc
Thứ tư
23/06/2021
13:45 Họp giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum khi chuyển nhượng tài sản Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Phòng họp tầng 7 A Byot
14:00 Dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh A Byot
14:00 Trao đổi nội dung xin giao đất Ban trị sự Giáo hội Phất giáo VN tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ A Byot
14:30 Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Cty TNHH TM&CNMT DH Hà Mòn, Đăk Hà Nguyễn Văn Lộc
08:00 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh A Byot
08:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Ngọc Tem, Huyện Kon Plong Huyện Kon Plong A Byot
10:00 Hội đồng 4 (Đánh giá nhiệm vụ: Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát (KTC) đến thay đổi lòng dẫn sông Đăk Bla và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý). Sở KH&CN Võ Thanh Hải
Thứ năm
24/06/2021
14:00 Đi kiểm tra thực tế khu vực đất xây dựng các hạng mục công trình dự án Thủy điện Ya Ly mở rộng (tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy) (Dự kiến) Huyện Sa Thầy Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng Giám đốc Sở Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Măng Cành, Huyện Kon Plong Huyện Kon Plong A Byot
Thứ sáu
25/06/2021
13:00 Họp tham gia ý kiến 02 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXD thông thường thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô và khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei. Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường tầng 3, Văn phòng Đăng ký đất đai Võ Thanh Hải
14:00 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh A Byot
Chủ nhật
27/06/2021
07:00 Thẩm định phương án đấu giá Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất Phòng họp số 2 tầng 7 Trương Đạt
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường tầng 7 Nguyễn Văn Lộc, A Byot, Trương Đạt, Võ Thanh Hải

Thứ hai (21/06/2021)

14:00:
Mời họp để xem xét, tham mưu báo cáo UBND tỉnh tháo gỡi vướng mắc theo Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Ia H’Drai; vào lúc 14h 00 phút ngày 21/6/2021
Thành phần: Thanh tra Sở,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp tầng 5
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 (06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
19:30:
Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Dự hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng, triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thành phần:
Địa điểm: Công an tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Đăk Sao, Huyện Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Tiếp công dân
Thành phần:
Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021
Thành phần:
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ ba (22/06/2021)

14:00:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Dự án khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp để xem xét hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản theo đề nghị của UBND thành phố Kon Tum (Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Kon Tum và Biên bản bàn giao hồ sơ sáng ngày 21/6/2021).
Thành phần: Thanh tra Sở,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước,Phòng Môi trường
Địa điểm: Phòng họp tầng 5
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Thủy điện Nam Vao 2
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 (06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:30:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-6-2016 của BTV Tỉnh ủy
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Ngọc Tem, Huyện Kon Plong
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:30:
Đối thoại trực tiếp với người khiếu nại (lần 2)
Thành phần:
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ tư (23/06/2021)

13:45:
Họp giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum khi chuyển nhượng tài sản
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
Địa điểm: Phòng họp tầng 7
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Dự thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: HĐND tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Trao đổi nội dung xin giao đất Ban trị sự Giáo hội Phất giáo VN tỉnh Kon Tum
Thành phần:
Địa điểm: Sở Nội vụ
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:30:
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Cty TNHH TM&CNMT DH
Thành phần:
Địa điểm: Hà Mòn, Đăk Hà
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Ngọc Tem, Huyện Kon Plong
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
10:00:
Hội đồng 4 (Đánh giá nhiệm vụ: Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát (KTC) đến thay đổi lòng dẫn sông Đăk Bla và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý).
Thành phần:
Địa điểm: Sở KH&CN
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Thứ năm (24/06/2021)

14:00:
Đi kiểm tra thực tế khu vực đất xây dựng các hạng mục công trình dự án Thủy điện Ya Ly mở rộng (tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy) (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Sa Thầy
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Giám đốc Sở
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu Xã Măng Cành, Huyện Kon Plong
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ sáu (25/06/2021)

13:00:
Họp tham gia ý kiến 02 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm VLXD thông thường thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô và khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei.
Thành phần: Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Văn phòng Đăng ký đất đai
Chủ trì: Võ Thanh Hải
Ghi chú:
14:00:
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Chủ nhật (27/06/2021)

07:00:
Thẩm định phương án đấu giá
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất
Địa điểm: Phòng họp số 2 tầng 7
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường tầng 7
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc, A Byot, Trương Đạt, Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây