LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
14/06/2021
13:30 Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đường trung thâm huyện Sa Thầy đến nhà máy Thủy điện IaLy Phòng Môi trường Phòng họp tầng 3 (06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh) Trương Đạt
14:00 Họp bàn rà soát các nội dung chi, mức chi và xác định rõ thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Sở Tài chính Trương Đạt
08:00 Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị Hội Trường Ngọc Linh Nguyễn Văn Lộc
Thứ ba
15/06/2021
14:00 Họp về các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
14:00 Họp xem xét chấp thuận thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Cao Thắng Phát Sở Xây dựng (tầng 8) A Byot
07:00 Kiểm tra thực địa dự án Thủy điện Thượng Nam Vao Phòng Môi trường Thủy điện Thượng Nam Vao Trương Đạt
08:00 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Dự kiến) Hội Trường Ngọc Linh A Byot
Thứ tư
16/06/2021
14:00 Kiểm tra đất tại dự án Thủy điện Ya Ly mở rộng (Dự kiến) Huyện Sa Thày A Byot
Thứ năm
17/06/2021
14:00 Họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021; thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Dự kiến) UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc
07:00 Họp Ban Giám đốc Sở Phòng Giám đốc Sở Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Chủ nhật
20/06/2021
07:00 Họp Giao ban tuần Phòng họp tầng 5 Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải,Trương Đạt
08:00 Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông Huyện Tu Mơ Rông A Byot

Thứ hai (14/06/2021)

13:30:
Họp thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đường trung thâm huyện Sa Thầy đến nhà máy Thủy điện IaLy
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 (06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh)
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn rà soát các nội dung chi, mức chi và xác định rõ thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB
Thành phần:
Địa điểm: Sở Tài chính
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ ba (15/06/2021)

14:00:
Họp về các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
14:00:
Họp xem xét chấp thuận thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Cao Thắng Phát
Thành phần:
Địa điểm: Sở Xây dựng (tầng 8)
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:00:
Kiểm tra thực địa dự án Thủy điện Thượng Nam Vao
Thành phần: Phòng Môi trường
Địa điểm: Thủy điện Thượng Nam Vao
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Hội Trường Ngọc Linh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ tư (16/06/2021)

14:00:
Kiểm tra đất tại dự án Thủy điện Ya Ly mở rộng (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Sa Thày
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (17/06/2021)

14:00:
Họp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021; thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Dự kiến)
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:
07:00:
Họp Ban Giám đốc Sở
Thành phần:
Địa điểm: Phòng Giám đốc Sở
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:

Chủ nhật (20/06/2021)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Phòng họp tầng 5
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Võ Thanh Hải,Trương Đạt
Ghi chú:
08:00:
Phúc tra công tác lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Tu Mơ Rông
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây