LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
10/06/2024
14:00 Thống nhất về Phương án di dời lưới điện, công tác chuyển mục đích sửdụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo,nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện SơnTây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất Phòng họp số 01, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh A Byot
14:00 Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT làm việc với Sở TN&MT và các sở, ngành Phòng Môi trường,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
Thứ ba
11/06/2024
14:00 Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Plông đến năm 2045 Sở Xây dựng A Byot
07:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt thông tin thời sự;quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị và đánh giá công tác phát triển đảng viên mới 6 tháng đầu năm 2024 Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh A Byot
Thứ năm
13/06/2024
14:00 Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT làm việc với UBND tỉnh UBND tỉnh Trương Đạt
07:00 Hội ý Ban Giám đốc Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
08:00 Tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị trấn Măng Đen, tại Hội trường Trung tâm huyện Huyện Kon Plong Nguyễn Văn Lộc
Thứ sáu
14/06/2024
13:30 Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum Huyện Kon Plong Trương Đạt
Chủ nhật
16/06/2024
07:00 Họp Giao ban tuần Hội trường (tầng 7) Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải

Thứ hai (10/06/2024)

14:00:
Thống nhất về Phương án di dời lưới điện, công tác chuyển mục đích sửdụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo,nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện SơnTây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Thành phần: Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Trung tâm phát triển quỹ đất
Địa điểm: Phòng họp số 01, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
14:00:
Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT làm việc với Sở TN&MT và các sở, ngành
Thành phần: Phòng Môi trường,Phòng Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất,Phòng Kế hoạch - Tài chính,Thanh tra Sở,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường,Phòng Tài nguyên khoáng sản - Nước
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,Trương Đạt
Ghi chú:

Thứ ba (11/06/2024)

14:00:
Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Plông đến năm 2045
Thành phần:
Địa điểm: Sở Xây dựng
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:
07:30:
Hội nghị cán bộ chủ chốt thông tin thời sự;quán triệt Nghị quyết số 34-NQ/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị và đánh giá công tác phát triển đảng viên mới 6 tháng đầu năm 2024
Thành phần:
Địa điểm: Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh
Chủ trì: A Byot
Ghi chú:

Thứ năm (13/06/2024)

14:00:
Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về công tác BVMT làm việc với UBND tỉnh
Thành phần:
Địa điểm: UBND tỉnh
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:
07:00:
Hội ý Ban Giám đốc
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
08:00:
Tiếp xúc cử tri trên địa bàn thị trấn Măng Đen, tại Hội trường Trung tâm huyện
Thành phần:
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc
Ghi chú:

Thứ sáu (14/06/2024)

13:30:
Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Thành phần: Phòng Môi trường,Thanh tra Sở,TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường,Văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Huyện Kon Plong
Chủ trì: Trương Đạt
Ghi chú:

Chủ nhật (16/06/2024)

07:00:
Họp Giao ban tuần
Thành phần:
Địa điểm: Hội trường (tầng 7)
Chủ trì: Nguyễn Văn Lộc,A Byot,Trương Đạt,Võ Thanh Hải
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây